Наука и Образование в населено място Пловдив

Областни градове Градове Населени мяста ×

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Извършването на генетични /ДНК/ тестове за бащинство, майчинство и биологично родство, и изготвянето на криминалистически ДНК експертизи, са основен предмет на дейност на лаборатория Проген. Анализират се 15 генетични маркера.

Пловдив
Дейността на ЕВРО-АЛИАНС ООД започва на 08.02.1999г. в гр.Пловдив, като основният предмет на дейност е организиране и провеждане на курсове за чуждоезиково обучение, компютърни курсове и преводачески услуги.

Пловдив
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Учебен център ФЕНИКС - Пловдив е първоприемник на Професионален учебен център към Стопанска дирекция местна промишленост и битови услуги - Пловдив и е един от най - предпочитаните центрове за квалификация и преквалификация в града. В него се обучават курс

Пловдив
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Наука и Образование в населено място Пловдив


Прочети повече
Затвори