Областни градове ×

Семепроизводство и научно-изследователска дейност.

Производство на риба.

Производство на плодове от всички овощни видове, посадъчен материал от най-добрите овощни сортове, цветно-декоративни и окрасни растения, безвирусни сортове лози и подложки за създаване на маточна база консултации за създаване и отглеждане на овощни насаждения

Подготовка на специалисти редовно, задочно и платено обучение с образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по специалностите: технология на храните, технология на напитките, технология на млякото и виното, биотехнология, машиностроене

Държавно висше учебно заведение и научно-изследователски комплекс.

Услуги в научно-изслдователската дейност.Разработване на нови хранителни продуктиКонсултиране, разработване и внедряване на системи за безопасност и качество на храни

Селекция, семепроизводство, технологии за зеленчукопроизводство и консервиране на храни и напитки. Акредитирана лаборатория за храни. Агрохимичен анализ на почви.

Институти в населено място Пловдив
Прочети повече
Затвори

Партньори