Областни градове ×

Разград
БУЛЗЕМ ООД е водеща фирма на пазара с идеите и опита натрупан в търговията със земеделски земи. Дейността на фирмата обхваща почти цялата страна, като приоритетни са областите – Разград, Търговище и Русе. БУЛЗЕМ ООД освен в търговската дейност е специализирана и в сферата на услугите.

Агенция КАРАЯНА е динамично развиваща се фирма в областа на недвижимите имоти. Агенцията разполага с актуална информация за пазара на недвижимите имоти. В бранш със силна конкуренция Агенция КАРАЯНА се утвърди като стабилен, коректен и професионален

Отдаване на помещения под наем.

Разград
Търговия с недвижими и земеделски имоти, вили.

Покупко-продажби, замени на земеделски земи.

Разград
Търговия с недвижими имоти.

Разград
Агенция за недвижими имоти.

Разград
Търговия с недвижими имоти.