Областни градове ×

Сливен
„СТАВЕН“ AД е дружество, учредено през 2009 година. Основната дейност на дружеството е изкупуване на земеделска земя в цяла България, нейното управление и отдаване под наем и аренда. С цел окрупняване на земеделските площи и ефективното им използване, "СТАВЕН" АД участва в реализирането

Сливен
Кантора, покупко-продажба на недвижими имоти, земи, отдаване под наем, банков кредит.

Сливен
"СТАВЕН ООД" е член на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (БАСЗЗ). Дружеството изкупува земеделска земя в цяла България. Основната ни дейност е закупуването на земеделска земя, нейната концентрация, комасация и отдаване под наем или

Преводачески и машинописни услуги. Недвижими имоти.

Агенция за недвижими имоти.