Областни градове ×

На Юг от Кюстендил се издига планина Осогово с най-висок връх – Руен. Тя е характерна с меките си форми, с хубавите си букови, дъбови и млади иглолистни гори, обширни поляни, тревисти била и върхове. Тази необятна природа с обширни райони богати на дивеч,

Фирмата се занимава с внос на дървен материал от Украйна - основно смърч, ела - наличности на склад - чам дъски, греди. възможност за доставка на размери зададени от клиенти както и на дьб.

Горско стопанство.

Дърводобив

Партньори