Енергетика в населено място Пазарджик

Областни градове ×

Пазарджик
ЕС-3 развива дейност в сферата на проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични (соларни) системи и търговията на компоненти за тях. ЕС-3 работи с продукти на едни от най-големите производители в бранша, като China Sunergy, DiehlAKO, Steca Elektronik и MONBAT.Инвестицията във

Фирма Електро-Илиев ЕООД е създадена през 2001г. Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на енергийни обекти. В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на трансформаторни постове, кабелни

Пазарджик
Петрус ООД извършва продажба и доставка на петролни продукти - производство на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

Пазарджик
- Електромонтаж до 20kV - трафопостове, БКТП, кабелни линии НН и СН, вътрешни електро инсталации; - Осветителна техника - Вътрешно и външно осветление, улично осветление; - Ел.табла - окомплектовка на табла, КИПиА; - Търговия с електроматериали - 2

Пазарджик
Фирмата произвежда, брикети за барбекю от дървени въглища.

Фирмата е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Речен пясък, Речен филц, Речен дренаж, Речна баластра. Кариери Пазарджик" ООД е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Кариерата за добив

Фирма АТМ Спасов ЕООД е с утвърдени позиции на българския пазар.Фирмата извършва монтаж, ремонт и сервизно поддържане.

Пазарджик
Изпълнение на СМР на граждански, промишлени и енергийни об

Енергетика в населено място Пазарджик


Прочети повече
Затвори