Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Електро Илиев ЕООД   itemprop=

Електро Илиев ЕООД

Фирма Електро-Илиев ЕООД е създадена през 2001г. Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на енергийни обекти. В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на трансформаторни постове, кабелни
Пазарджик, ул. Ген. Гурко 12

      За Нас: Фирма "Електро-Илиев" ЕООД е създадена през 2001г. Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на енергийни обекти. В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на трансформаторни постове, кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения. Фирма "Електро-Илиев" ЕООД партнира на клиентите си през всички етапи на изграждане на енергийните им обекти - проектиране, съгласуване и надзор. Работим успешно с представители на всички инстанции, даващи съгласие за пускане и узаконяване на обект. Политиката по качество на ЕЛЕКТРО-ИЛИЕВ ЕООД е подчинена на основната стратегическа цел на фирмата – дългосрочно осигуряване на висока конкурентноспособност чрез постоянно предоставяне на продукти, отговарящи на изискванията на клиентите и на приложимите изисквания на нормативните документи. Политиката по качество на фирмата е основана на процесния подход и се базира на следните основни принципи: Удовлетворяване на комплексните изисквания на клиентите, стриктно изпълнение на поетите ангажименти и непрекъснат стремеж за изграждане на отношения на доверие и коректност. Прилагане на документирана Система за управление на качеството, която има за цел да докаже способността на фирмата постоянно да предоставя продукти и услуги, които задоволяват изискванията на клиентите, техните потребности и очаквания. Компетентността и мотивацията на персонала са основа за постигане на целите по качеството и за увеличаване на постиженията на фирмата. Те са важен фактор за подобряване на електромонтажната дейност и за осигуряване на високо качество на предоставяните продукти и услуги. Прилагане на модерна организация на електромонтажната дейност, внедряване на нови технологии и използване на съвременна механизация за подобряване качеството на ЕМР. В пряката си работа използваме висококачествени материали, като следим за тяхното качество с цел гарантиране качеството на крайния продукт. Стремеж към непрекъснато подобряване на нашите продукти и услуги и повишаване ефективността на Системата за управление на качеството за поддържане на завоюваните позиции на пазара и устойчивост на печалбата. Спазване на изискванията на нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършването на ЕМР и гарантиране безопасността на потребителите на нашите продукти и опазване на околната среда. Изграждане и поддържане на отношения с доставчиците, основаващи се на взаимно изгодно сътрудничество, което повишава възможностите ни за по-ефективна работа.       Услуги: Изграждане на трансформаторни постове от всеки тип - БКТП, МКТП и "Мачтови" трафопостове. Изграждане кабелни линии и мрежи Въздушни отклонения Улично и парково осветление Промишлени и граждански инсталации Изнасяне на Електромерни табла на имотна граница. Електро-Илиев ЕООД е единствен представител на чешката фирма Dieselberg Elektrik, производител на дизелови електроагрегати и резервни части за тях. Кастрене       Обекти: Мачтов трафопост и кабелна линия 20 кV на "Дом за възрастни хора с умствена изостаналост" Славовица. БКТП и кабелна линия на "Бетонов център" гр.Пазарджик, Инвеститор - "Атлас-3-Груп" ООД Дългогодишен подизпълнител на "Електро-разпределение Пловдив" АД. Партньор на Областна администрация гр.Пазарджик. Мачтов трафопост и въздушно отклонение 20кV с.Виноградец МКТП и кабелно захранване на бензиностанция Лукойл гр.Пазарджик БКТП - язовир Батак БКТП - Бетонов възел БКТП - с. Добровница Изнасяне на електромерни табла на имотна граница БКТП - с. Карабунар, Винарска изба. гр. Пловдив, кв. Столипиново Рязане на асфалт МТП Прелеза - гр. Пещера Монофазен трансформатор Възстановяване на асфалтова настилка БКТП - кв. Главиница БКТП - гр. Брацигово Хидровъзел Цанков камък БКТП - с. Баня БКТП - Боаза с. Равногор Изграждане на ел. инсталация хотел Родопи Цигов чарк Подмяна на далекопровод гр. Панагюрище Електро - Илиев ЕООД      

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..