Областни градове ×

Екомиит ЕООД Лицензирана свинеферма. Oтглежда елитни прасета за угояване, голям рандеман, месото е повече, сланина почти няма. Двадесет и четири часа ветеринарен контрол. Сигурен произход и високо качество на отгледаните и угоени при нас прасета.

София
Доставя, монтира и поддържа оборудване в животновъдните ферми като: доилни инсталации (гюмови, централни млекопроводи, доилни зали), млекоохладителни вани и танкове (нови и втора употреба), торопочистване, поене, хранене, електропастири, стрижбена техника.

Дивечовъдно стопанство "VIEL" е специализирано в отглеждане и развъждане на фазани и други видове дивечови птици. Производството ни е ориентирано към отглеждане и развъждане на фазани. Възможност за отглеждане на определен вид дивечови птици по поръчка.

София
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Новото време започна с идването на нови хора, носещи ново мислене и нов морал. Липсват само нови технологии. Предлагаме на Вашето внимание пакет от наши собствени патенти и KNOW HOW за програмиране пола при изкуствено осеменяване на

Традиционен износител на живи животни и месо. Изкупуваме живи агнета. Изкупуваме живи телета - за отглеждане и износ от месодайни породи-Симентал и кръстоски. Фирмата ни притежава лицензирана ферма за отглеждане и износ на телета,агнета и овце за

Провими-България произвежда, разработва и предлага за различните видове категории животни: биоконцентрати, комбинирани фуражи, специални продукти, програми и рецепти за хранене, безплатни консултации по хранене, отглеждане и здравеопазване на животните.

европейски сом, личинки

ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ЗА ЕВРОПА

Развъдник Диаманти Нери Фионас е регистриран във FCI през февруари 2010 год. за породата Кане Корсо Италиано.

Животновъдство в населено място София


Прочети повече
Затвори