Областни градове ×

Дивечовъдно стопанство "VIEL" е специализирано в отглеждане и развъждане на фазани и други видове дивечови птици. Производството ни е ориентирано към отглеждане и развъждане на фазани. Възможност за отглеждане на определен вид дивечови птици по поръчка.

Фирмата е собственик на ферма за отглеждане на японски пъдпъдъци

София
Фирма "Черния кос" се занимава с производство и продажба на щрауси и щраусови продукти яйца, месо, кожи. Празни яйчни черупки за декорации. Малки щрауси, полово зрели щрауси,

Дейността на фирма "ЕКОПИЛЕ" ЕООД е специализирана в следните направлвния: - отглеждане на стокови носачки за яйца и продажба на яйца - отглеждане на бройлери за месо - отглеждане на едномесечни пилета за населението Гарантираме перфектни

Асчент Груп е консултантска група, създадена да посрещне нуждите от висококачествени бизнес услуги за организации, които инвестират в Източна Европа. Чрез нашата група компании, ние предлагаме професионални услуги, свързани с бизнес развитие, финансово

Националната птицевъдна камара е неправителствена организация в частна полза обслужваща и защищаваща интересите на членовете си. Тя подпомага участието на фирми от бранша в: - изготвянето на проекти за усвояване на еврофондовете; - създаване на

Дивеч, фазани, кеклици и др. риба и зарибителен материал лобни и риболовни стоки събиране, обработка, съхраняване и реализация на дивечови кожи, дивечово месо международен ловен туризъм търговия транспорт магазинна мрежа.

Фирмата притежава и управлява птицеферма на 15 км. от гр.Русе в с.Бъзън за угояване на 54000 бр.

Птицевъдство в населено място София


Прочети повече
Затвори