Областни градове ×

Фирмата е издател на единственото по рода си в България джобно списание "Всичко за Варна", седмично издание, информационно - развлекателно

Издателска и консултантска къща "Ико-консулт" Популярна с издаваната бизнес литература за малък и среден бизнес от поредиците "Задочен курс за управление на малкия и среден бизнес" и "Консултантско обслужване на МСБ". Счетоводни и консултантски услуги

Издателство

“Славена” ООД е частно дружество, създадено през 1990 г. в град Варна, България. Управител: Наско Якимов Изпълнителен директор: Виталий Зарков Притежава следните възможности: Издателство Издава учебна, научна, художествена, езотерична и

Всекидневникът на Варна, основан през 1944 г. "Народно дело" е регионален, информационен вестник. Разпространява се във Варна, Добрич, Шумен и цяла Североизточна България. Излиза от понеделник до събота вкл. с обем 24 страници и безплатно