Научно - информационно обслужване на целулозно-хартиената промишленост. Извършва изпитвания на целулоза, хартия, картон. Произвежда лепила за етикети и опаковки, фитопрепарати, рекламни материали.Търговия с хартии, картони и опаковки.

София
Пакомаг АД има няколко основни дейности, свързани с пакетирането и разпространението на печатни издания. С помощта на нашите партньори, ние може да ви предложим цялостни решения за вашите издания и рекламни кампании. Ние разпространявахме безплатните вестници Градски и Новините

Специализирана в областта на образованието, фирмата вече 17 години предоставя на учениците от трите възрастови групи - начален /вестник "Рикчо"/, среден /вестник "РИКИ - Кандидат-гимназист"/ и горен курс /вестник "Гимназист"/, възможност за повече знания и добра информираност. И

Във всяка една от 2984 пощенски станции,които обхващат територията на цялата страна,се предлага цялата гама от пощенски услуги за страната и чужбина писмови пратки,печатни произведения,малки пакети, пряка пощенска реклама, колетни пратки и парични преводи.

Списание ХВП е единственото специализирано месечно научно-приложно издание, насочено към всички сфери на отрасъла. Издава се със съдействието на Българската асоциация за хранителна и питейна индустрия и Съюза по хранителна промишленост.Наред с производствените и научни теми, списанието

София
Агенция за абонамент и продажба на чуждестранни периодични издания, книги и електронни продукти.

Вестник Пчела и кошер е вестник за съвременна земеделска техника, съоръжения и технологии.

София
Top Team издава: - Вестник "INTERNET" - весникът за мрежата - Вестник COMPUTER

Всекидневникът на Варна, основан през 1944 г. "Народно дело" е регионален, информационен вестник. Разпространява се във Варна, Добрич, Шумен и цяла Североизточна България. Излиза от понеделник до събота вкл. с обем 24 страници и безплатно

Издателство - вестник "Меридиан мач", сп. "Мач магазин", сп. "Футболна България".