Областни градове ×

Фирма Агропласмент - 92 В АД е с основна дейност отглеждане и клане на водоплаващи птици, добив на патешки дроб и месо, патешки субпродукти и производство на механично отделено месо. Главният приоритет на фирмата е качеството и безопасността на продукта.

През 1997 г. ЕООД ДЯЛ закупува половината територия с прилежащите и постройки на птицефермата за производство на стокови носачки към птицекомбинат Слънчево с обща площ от 44 декара и закрита животновъдна площ от 4 декара и започва да прововежда

Варна
Развъждане на щрауси в България.

Птицевъдство, търговия на едро с хранителни стоки.

Птицевъдство

Птицевъдство в населено място Варна


Прочети повече
Затвори