Иван Вареник  itemprop=

Иван Вареник

През 1997 г. ЕООД ДЯЛ закупува половината територия с прилежащите и постройки на птицефермата за производство на стокови носачки към птицекомбинат Слънчево с обща площ от 44 декара и закрита животновъдна площ от 4 декара и започва да прововежда
Варна, ул. Цар Калоян No.14

През 1997 г. ЕООД ДЯЛ закупува половината територия с прилежащите и постройки на птицефермата за производство на стокови носачки към птицекомбинат Слънчево с обща площ от 44 декара и закрита животновъдна площ от 4 декара и започва да прововежда инвестиционната си програма. Част от програмата е и “Експерименталната ферма за отглеждане, развъждане е угояване на щрауси”. Фирмата си поставя амбициозната задача да развие на територията на България един сравнително нов за Европа и напълно за страната бизнес а именно щраусовъдството. В началото трудностите са свързани с липсата на специализирана информация на български език за този вид животновъдство, преди всичко за заболяванията и тяхното третиране, ваксинация и др.

Иван Вареник - отрасли:


Селско Стопанство, Птицевъдство,