Областни градове


Рентекс предлага широка гама от лека и тежка строителна механизация и оборудване под наем от края на 2008 г.

София
Дейността на фирма КРИСИ - 07 ЕООД е свързана с реализация, монтаж и демонтаж, ремонт, преустройство, сервизно обслужване на подемно - транспортна техника: Мостови кранове; Козлови кранове; Електрически телфери; Подкранови пътища; Радиоуправление; Инверт

Бургас
Предмет на дейност: отдаване под наем на строителна техника за широк спектър от строителни дейности. Предлагаме комплексни решения, свързани с изкопи и извозване, преместване на земни и скални маси

Строителна фирма ЕКОБИЛД ООД , основана през 1999 год. е специализирана в комплексно проектиране, строителство, реконструкция, ремонт и текуща поддръжка на сгради и съоръжения на високото строителство

Велико Търново
Производство на селскостопански машини и пътностроителна техника.

ВИРТГЕН България ЕООД е създадена през 1996г. Фирмата се занимава с доставка на пълната гама от машини, резервни част и консумативи, произвеждани от фирмите Wirtgen GmBH, Vögele AG, Hamm AG, Walter Hofmann.

Търговия и сервиз на строителна и пътностроителна техника.

София
Строителна техника под

София
Фирма РИКИ – 99 ООД е регистрирана през 2000г. в гр. София. Фирмата има лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на

Елин Пелин
Пътно строителна техника.


Партньори