Областни градове ×

Инж.Надежда Архипенко ЕТ предлага архитектурни решения свързани с цялостното проектиране на всички видове сгради и съоръжения.

ПРОЕКТАНТСКОТО БЮРО е регистрирано в СМОЛЯН на 14.04.1990 год., като ЕТ СТИЛ - СКАТ съгласно българското законодателство и е преобразувано в СТИК ЕООД през ЯНУАРИ 2005 год., регистрирано по ЗДДС. Вече 18 години в него се изготвят инвестиционни проекти за

Смолян
Инженерингова дейност, проектиране, строителство

Смолян
Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Архтитектурна дейност

Смолян
Проучване и проектиране

Геодезичесаки измервания, кадастър, земеразделяне, изготвяне цифрови модели на селищни и извън селищни територии.

Строителни и проектански услуги.

Архитектурна и проектантска дейност.

Архитектура в населено място Смолян


Прочети повече
Затвори