Областни градове Градове ×

Мурджев-Транс ЕООД - град Смолян е строителна фирма създадена през 2005 година от Никола Захариев Мурджев и приемник на ЕТ "Никола Мурджев" основан през 1993г. Мурджев-Транс разполага с автомобилна и земекопна техника - достатъчна да изпълнява заявките.

Смолян
Строителна фирма "Артстрой ООД" е специализирана във строителство на сгради и съоръжения, пътна инфраструктура, всички видове довършителни дейности както и строителство до ключ, саниране на обществени и жилищни сгради, строителни ремонти, вътрешни и външни електро и вик инсталации.

Смолян
Фирма ТАЛАНТ М се занимава с пътно строителство, високо и ниско строителство, гражданско и хидротехническо строителство. Реконструкция на стари съществуващи сгради, довършителни работи в жилищни и обществени сгради. Потърсете ни!

Дейността на строителна фирма РИКО КОНСУЛТ ООД обхваща цялостния процес на строителството: от всички фази на проектиране до завършването на обектите и реализацията им на пазара на недвижими имоти.

Смолян
Строителната дейност на фирмата обхваща строителство на нови сгради, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради, пътно строителство, водопроводи и канализация, земно-изкопни и насипни работи, изпълнени на държавни, общински и частни пор

Смолян
Строително-ремонтни услуги

Смолян
Строително-ремонтни услуги

Строителство.

Смолян
Строителство.

ЖИЛСТРОЙ СЕЛЕНОВ предлага: - строителство - всички видове ремонтно довършителни работи - строителство и ремонт на пътни съоръжения

Партньори