Областни градове ×

ПРОЕКТАНТСКОТО БЮРО е регистрирано в СМОЛЯН на 14.04.1990 год., като ЕТ СТИЛ - СКАТ съгласно българското законодателство и е преобразувано в СТИК ЕООД през ЯНУАРИ 2005 год., регистрирано по ЗДДС. Вече 18 години в него се изготвят инвестиционни проекти за

Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Смолян
Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Смолян
Проучване и проектиране

Партньори