Областни градове Градове ×

Американският университет в България (АУБ) предлага пълен пакет услуги за провеждане на семинари, делови срещи, конференции, симпозиуми, обучения, олимпиади, летни училища и други образователни програми.

Колежът е открит с решение на Народното събрание на Република България от 16 октомври 2003 г. Осъществява се обучение по следните специалности: Организация и управление на хотели и ресторанти; Организация и управление на туристическото обслужване; Бизнес администрация. 

Югозападният университет "Неофит Рилски" Благоевград е създаден през 1975 г. като филиал на СУ "Св. Кл. Охридски" с разпореждане на Министерския съвет No 223 от 09.08.1975 г. Университетът е едно от най-авторитетните духовни огнища извън столицата София. В Университетът учат около 12

Благоевград
Ски обучение в класовете А, В, С, С-1, D, Е. Каране на ски в необработени терени. Ски походи.

Боулинг център Корона предага: Боулинг училище за деца и юноши; Детско-юношески отбор на Боулинг Клуб "Корона"; Боулинг турнир Корона Open; Боулинг турнир Корона League. На 31-ви май от 11:00 часа в Боулинг център Корона Благоевград се проведе първата по

Благоевград
Извършване на квалификационни и преквалификационни курсове.

Благоевград
Студио и школа за манекени и фотомодели.

Школи и курсове.

Благоевград
Автошкола ВАЛЕНТИ АУТО ЕООД предлага теоретична и практическа подготовка за шофьорски курс за категория “В” на територията на град Благо