Администрация, Общини в населено място Айтос

Областни градове Градове Населени мяста ×

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален. Почвите са канелени горски и алувиални. В района има минерални води с лечебни свойства, богата флора.

Администрация, Общини в населено място Айтос
Прочети повече
Затвори