Областни градове ×

„ТЕХНО ТЕРМ” ЕООД е фирма основана прз 2006 г. Занимава се с проектиране,изграждане и сервиз на газови съоръжения,отоплителни и ВиК инсталации, соларни системи за битови и промишлени обекти, сервиз на професионално кухненско оборудване.Фирмата залага на качествено и професионално

Варна
Фирмата се занимава с проектиране, доставка и монтаж на Климатични инсталации, Студови и Отоплителни централи, Вентилационни уредби и Газови инсталации.

Mонтаж, ремонт, реконструкция, проектиране в химическата, циментовата, машиностроителната промишленост, енергетиката. СМР по части: Машинна, Технологична, ОВ, ВК, Ел, КИП и А, технологични тръбопроводи, водопроводи и отоплителни инсталации, тръбопроводи

Варна
Фирма ТЕРМОГАЗ ЕООД проектира и изгражда газови инсталации, работещи на природен газ и пропан бутан. Фирмата доставя газови арматури.

Извършва проектиране на газови, отоплителни, климатични и вентилационни инсталации, котелни, нафтови/газови стопанства, топли кухни, инсталации за БГВ, и др.