Областни градове Градове ×

МИД-Контрол ООД гр. Варна е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Към фирмата действа акредитиран орган за контрол, със сертификат за акредитация ОКС № 323 ОКС, издаден от ИА на БСА.

Варна
От 2008 г. ДИМ 93 ООД разработи, внедри и поддържа система за управление на качеството отговаряща на следните стандарти ISO 9001:2008 : BS OHSAS : 18001:2007: DIN EN 14001:2009, което гарантира качеството на извършваните услуги и произвежданите продукти.

Дейността на фирма „Т и Д Инженеринг” ЕООД е свързана с инженеринг в областта на енергетиката, електротехниката и електрониката, като обхваща различни сфери от проектирането, производството и услугите.

“ЕЛЕКТРОСТРОЙ 61” ЕООД е създадено през 2005 година. Предмет на дейност на дружеството е проектиране и изграждане на промишлени и жилищни електроинсталации. Фирмата разполага със специализирано оборудване и транспортни средства, екип от специалисти с дъл

Проектиране, консултации, строителство и ремонт на електро-далекопроводи, кабелни линии, трафопостове и ел. инсталации. Търговска дейност. Изработване и монтаж на метални конструкции.

Проектиране,консултации,строителство и ремонт на електро-далекопроводи, кабелни линии, трафопостове и ел.инсталации. Търговска дейност. Изработване и монтаж на метални конструкции и парапети по индивидуални проекти на клиента

Проектиране и изграждане на електро , КИП и А и вентилационни системи. Измервания на параметрите на работната среда и електробезопасност -

Специализирана фирма за продажба, монтаж и сервиз на климатици варна. Предлагаме климатици Mitsubishi, климатици Daikin, multi-split system, wi-fi adapter