Областни градове ×

Пловдив
СТРОЙМАШ добива и продава инертни материали, пясък, филц, дрениращ материал (камъни), баластра. А също така предлага услуги като изкопни и транспортни дейности с чисто нови багери и камиони. Извозване на строителни отпадъци и земни маси със самосвали. Фирмата е член на камарата на

Пловдив
Тера груп ООД - цялостна строителна дейност, строителна механизация, проектантска дейност, търговия с инертни и строителни материали, транспортна дейност, консултантски услуги. ТЕРА ГРУП ООД предлага комплексни дейности в областта на строителството. Фирма

Бетонови възли; Машини за бетонни изделия; Машини за обработка на арматура; Мелачка за строителен материал; Универсална строителна бъркалка DSB 150-800; Система за сепарация на природни материали;

Холсим Бетон Пловдив предлага богата гама готови бетонови смеси и циментопясъчни разтвори с приложение във фундаменти, настилки и пътища, масивни сгради и подови замазки и мазилки. Компанията управлява пет бетонови възли, разположени стратегически о

Партньори