Производство и търговия на едро и дребно на зърнени кул

Производство на тухли и керемиди.