Яйца и Птици Зора АД  itemprop=

Яйца и Птици Зора АД

Производство, преработка и търговия в страната и чужбина с яйца за консумация и разплодни яйца, еднодневни пилета, птици, птичи продукти и земеделска дейност.От три години наред с основната дейност дружеството отглежда зърнени култури върху 30 000 дка арендувана земя, с цел производство
Добрич, с. Дончево, пощ. кутия 408

Яйца и Птици Зора АД ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД има 40 годишна традиция в производството на яйца за консумация. Основната дейност на фирмата е: Производство, преработка и търговия в страната и чужбина с яйца за консумация и разплодни яйца, еднодневни пилета, птици, птичи продукти и земеделска дейност. Дружеството е правоприемник на Комбината за производство и преработка на птиче месо и яйца, който стартира своята дейност през 1964 година, когато е заредена първата партида еднодневни пилета за подрастващи стокови носачки. С напълно затворен цикъл за производство на стокови носачки Птицекомбинатът влиза в експлоатация през 1969 година. През годините дейността на дружеството се развива, извършват се редица структурни и производствени промени. От три години наред с основната дейност дружеството отглежда зърнени култури върху 30 000 дка арендувана земя, с цел производство на собствено фуражно зърно за изхранване на птиците. Дружеството е най-големият производител на яйца за консумация в България и за износ. От създаването си до сега фирмата подържа добър имидж сред своите клиенти, поради което тя е добре позната както на вътрешния така и на външния пазар. ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД, е Юридическо лице, учредено като акционерно дружество с 100% частно участие. Седалището и производственото предприятие се намират в с. Дончево, обл. Добричка. Продукти Еднодневни пилета Яйца и птици-ЗОРА АД има утвърдени позиции на българския пазар като производител на еднодневни пилета. Произвежданите еднодневни пилета за кокошки носачки и за бройлери са с контролирано здравословно състояние и гарантирано качество. Родителските стада от които произхождат са с утвърдено качество на международния пазар и са хибриди на Hendrix Poultry Breeders B.V.-Холандия, ISA-Institut De Selection Animal - Франция и Hybro B.V.-Холандия. Разплодни яйца Произвежданите раплодни яйца от Яйца и птици - ЗОРА АД произхожда от високо продуктивни хибриди с доказани качества на международния пазар. Разплодните яйца, който произвеждаме са за кокошки носачки и за бройлери. Яйцата са чисти от финни наранявания с незамърсена черупка, без пукнатини и най-вече свободни от заразни и други епидимични болести. Яйца за консумация. ВВ Яйца и птици - ЗОРА АД средно целогодишно се отглеждат 600 хиляди броя носачки. Годишното производство на яйца за консумация е 125-130 милиона броя. Заготвителният участък на дружеството е първият в България, който отговаря на всички изисквания на Европейския пазар, което е предпоставка за високо качество на контрол, категоризиране, маркиране, опаковане и съхранение на яйцата както за вътрешния така и за международния пазар. Въведената система за управление на качеството, съгласно ISО 9001:2000 гарантира спазването на изискванията на стандарта и на нормативните документи в Република България (в т.ч. и на НАРЕДБА № 31 от 6.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация, обн., ДВ/бр. 67 от 31.07.2001 г.) Производствените мощности на дружеството са разположени сред богата естествена растителност и в изкуствено създадени паркове. Цялостната дейност на дружеството се осъществява чрез затворен цикъл на производство с изключение на вноса на еднодневни разплодни пилета от най-високо продуктивни хибриди "ISABROWN" от ISA-Institut De Selection Animal-Франция, "BOVANS GOLDLINE" от Hendrix Poultry Breeders B.V.-Холандия и "HYBRO PN" от Hybro B.V.-Холандия. Отделните ферми и звена са технологично специализирани и териториално обособени. Към тях има прикрепен постоянен състав от работници. Организационно-производствената структура включва следните звена: развъдна ферма, която включва сектор подрастващи родители, родители носачки, люпилня; ферма подрастващи стокови носачки, която включва четири сектора; ферма стокови носачки с капацитет 700 000 носачки; заготвителен участък за окачествяване, сортиране, пакетиране и експедиция на яйцата за пазара. Спомагателни звена: две парови централи, авторемонтна работилница, звена за поддръжка на технологичното оборудване. От три години се извършва и земеделска дейност върху 30 000 дка арендувана земя, с цел производство на собствено фуражно зърно за изхранване на птиците. Годишното производство на яйца за пазара в момента е 130 000 000 бр. Средно целогодишно се отглеждат 1 000 000 бр. птици. Яйца и птици-ЗОРА АД, гарантира най-високо качество на своите продукти, постигнато и контролирано чрез най-добрите европейски технологии. Името на предприятиего е гарант за коректност към неговите клиенти и бизнес-партньори. Предимства на нашето дружество пред другите конкуренти на вътрешния и външния пазар са: - ритмично целогодишно производство, - качество на произвежданите яйца, - предлагане на различни по асортимент разфасовки, - обема на производството и предлаганите конкурентни цени. Качеството на яйцата се гарантира,, чрез пълноценното хранене на птиците с чист растителен фураж, от който са изключени продукти от животински произход. Заготвителният участък на дружеството е първият в България, който отговаря на всички изисквания на Европейския пазар, което е предпоставка за високо качество на окачествяване, контрол, категоризиране и пакетиране на яйцата както за вътрешния така и за международния пазар. Ето защо Яйца и птици - ЗОРА АД може да гарантира на своите клиенти най-добрите яйца - извор на живот, с неповторим вкус и качество, без риск от заразяване със салмонела и други инфекциозни болести - здраве за всеки ден. Основни пазари Яйца и птици-ЗОРА АД, с. Дончево е най-големият производител на яйца за консумация в България. Продуктите произвеждани от дружеството са добре познати на пазара и предпочитани от потребителите заради конкурентните цени и високото качество. Една голяма част от продукцията се реализира посредством стоковите борси на дружеството в гр. София, гр. Пазарджик и гр. Стара Загора. Поради широката клиентска маса и мащаба на производството е трудно да бъдат споменати всички клиенти, но е достатъчно да се отбележи, че Яйца и птици-ЗОРА АД е основен доставчик на големите хипер-маркети: "МЕТРО", "БИЛЛА", "ПИКАДИЛИ", "БУРЛЕКС", " ФАНТАСТИКО" и др. На външния пазар дружеството работи в условия на силна конкуренция от страна на Турция, Гърция, Македония и др., но благодарение на отличното качество на произвежданите екологично чисти яйца, Яйца и птици-ЗОРА АД, приведе условията за отглеждане на птиците в производствените си помещения и условията за сортиране, пакетиране и съхранение на яйца в съответствие с нормативните документи, разработени в областта на птицевъдството съобразени с Директивите на ЕС.
3.2 21