Областни градове

Добрич
СД Техносим е основана през 1991 г. в гр. Добрич. Фирмата е специализирана в проектирането, разработката и производството на доилни агрегати. Извършва ремонт на различни видове доилна техника и вакуумпомпи. СД Техносим Добрич предлага резервни части за доилни агрегати и доилна техника.

Ракитово
Найс КТ ООД е основана през 2009 год. с основна дейност производство и пакетиране на сух иглолистен талаш и трици. Произвеждаме палети, дървена ламперия, сглобяеми къщи за градини. Работим предимно с износ за Италия.

Стара Загора
Фирма Алфа- Микс ЕООД е специализирана в проектирането и обзавеждането на млечни животновъдни ферми в т.ч кравеферми, овцеферми, козеферми и биволовъдни ферми. Най-новото направление във фирмата е в областта на независими малки соларни електростанции и икономично LED-осветление във

София
Доставя, монтира и поддържа оборудване в животновъдните ферми като: доилни инсталации (гюмови, централни млекопроводи, доилни зали), млекоохладителни вани и танкове (нови и втора употреба), торопочистване, поене, хранене, електропастири, стрижбена техника.

Фирма ТОП-МС ООД изработва съоръжения и эа нуждите на животновъдните ферми. Силозите, произвеждани от ТОП-МС ООД служат за складиране и съхранение на всички видове зърнени култури. Те са произведени по съвременна технология въведена от САЩ.

Търговище
Фирма ЕСКЕЙП - ГРУП ООД е изключителен представител за България в оборудването на птицеферми и производствени халета.Фирмата започва съвместната си дейност с турската фирма през 1999г. След събраната информация като негативи и пасиви съобразно

Силистра
Нашата фирма е специализирана в изграждане, поддръжка, доставка и монтаж на оборудване за животновъдни ферми в млечно направление, както и привеждането на съществуващи такива норми, отговарящи на европейските изисквания.

Стара Загора
Основната дейност на фирмата е проектиране и монтаж на системи за капково напояване, дъждуване, системи за микродъждуване и мъглуване.Така също и автоматизирани подземни поливни системи - ландшафтно напояване. Освен това предлагаме и продукти с

Габрово
СПЕКТРУМ ООД е частна фирма, основана през 1992 година със седалище в гр. Габрово.Предлагаме богат асортимент от технически средства за автоматизация на технологични процеси - енкодери, капацитивни датчици, терморегулатори, релета за време, процес индикатори, броячи и др.

Хасково
Дозиращи системи за фуражната и мелничната промишленост. 

Оборудване за Ферми


Фермите за животни и селскостопанска продукция в днешно време може да разчитат на богато разнообразие от оборудване и технологии. Съвременните норми за производство на селскостопанска продукция и продукция с животински произход има изисквания за видове оборудване за ферми което е задължително за да се гарантира качеството на продукцията.

Множество компании предлагат оборудване за ферми, както елементи така и цялостно изграждане на ферма спрямо предназначението им. Така ако имате кравеферма например, може да модернизирате дойлната система или системата за подаване на храна. Задължителна част от оборудването на всяка ферма в която се отглеждат животни е система за съхранение и обработка на така наречената оборска тор, така че тя да не замърсява околната среда, а и да се даде възможност тя да бъде преработена така че да се използва като естествена тор за насажденията. Оборудването за ферми включва и всякакъв вид механизация служеща за пренасяне, повдигане, теглене на товари и други.


Доене - машини и оборудване
Прочети повече
Затвори

Партньори