Толбо  itemprop=

Толбо

Толбо ООД е компания, посветена в предлагането на решения за биотехнологии за управление на органични отпадъци, пречистване на водата, торене и кондициониране на почвата и храненето на животните.
Пловдив, ул.Васил Левски 97, ет.1, ап.1

Толбо ООД Толбо ООД е компания, посветена в предлагането на решения за биотехнологии за управление на органични отпадъци, пречистване на водата, торене и кондициониране на почвата и храненето на животните.           За нас: Толбо ООД е компания, посветена в предлагането на решения за биотехнологии за управление на органични отпадъци, пречистване на водата, торене и кондициониране на почвата и храненето на животните.           Продукти: Bioterre е комплекс от микроби и ензими, който ускорява разграждането, стабилизира, стандартизира, дехидратира и хигиенизира органичната материя. Той е 100% натурален продукт, койтое е изцяло биоразградим, произведен от Sisvita ®, в биотехнологична лабораторя от бактериална смес, която е в състояние да действа на широка гама от замърсяващи органични отпадъци, като ги превръща в органична или минерално-органична смес. Ползи Здраве Стабилизира птичия тор, така може да се използва безопасно. Намалява заболеваемоста и смъртноста в партидите от пилета. Правна Дезинфекцирайте легло в съответствие с резолюциите ICA 3075.1157 и 1183. Икономически Намалява необходимостта за постигане на ново легло. Намаляване на производствените разходи, чрез повторно използване на легло в няколко цикъла. Подпомага за наддаването на теглото на пилета, дължащо се на една по-добра околна среда. Намалява изхвърлянето на гърдите и краката в птицекланици. Увеличава броя на партидите на година Околната среда Намалява миризмата на постелята в халетата. Намалява ефекта върху трети страни, причинени от неприятни миризми. Подобряване на работната и околната среда за работниците. Bioxigene е комплекс от микроби и ензим, използван за отстраняване на грешки в аеробните отпадъчни води и запазва септични ями. При трайно приложение, Bioxigene повишава нивата на насищане на разтворен кислород и от едини и същи проценти, намаляване на БПК, неразтворени вещества и производствени утайки. Той е 100% натурален продукт, койтое е изцяло биоразградим, произведен от Sisvita ®, в биотехнологична лабораторя от бактериална смес, която е в състояние да действа на широк диапазон от органични отпадъци на водна основа. Ползи В отпадъчните води, и септични ями Понижава им производство. Намалява нивата на неразтворени вещества. Повишени нива на разтворен кислород. Увеличава насищането с кислород . Намалява персонала Намалява миризмите на биологично разлагане на продукта. Bullet Bioxig?ne ® пречистената вода може да се използва за напояване или да се отдели в реки и потоци, без да причиняват замърсяване. В рибовъдството Bullet В сектора на аквакултурата намалява енергийните разходи чрез намаляване на помпени части и оксигенация. Bullet Голямо количество кислород намалява приема на храна, без това да повлияе на фуража. BulletУвеличаване плътността на риба на кубичен метър. BulletПодобряването на здравето на колежа, намаляване на продуктивните периоди.           www.tolbo.eu

Толбо - отрасли:


Птицевъдство,