Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Текс Контрол ЕОOД - Вижте още

Текс Контрол ЕОOД

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към Текс Контрол ЕОOД, Габрово е е акредитирана от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация за целите на лабораторно изпитване на текстил и текстилни изделия. Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна изпитвателна техника.
Текс Контрол ЕОOД
Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към “Текс Контрол” ЕОOД , гр. Габрово е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” за целите на изпитване на:

 • Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания;
 • Текстил и облекло – устойчивост на обагрянията, промяна на цвета на изпитвания
 • образец и на придружаващите тъкани;
 • Текстил и облекло - характеристика на обагрянията.
 • (БДС EN ISO/IEC 17025:2006)
Текс Контрол ЕОOД В изпитвателната дейност лабораторията използва само стандартизирани методи за изпитване, включени в над 120 международни стандарта. С тези си възможности лабораторията осигурява изпитванията на над 80% от характеристиките (показателите) на текстилните материали, текстил и готови облекла. Тенденция е възможностите й да се разширяват.

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна изпитвателна техника и спомагателно оборудване. Техническите средства са последно поколение на технологичните и производствените възможности на специализирани водещи световни фирми. (SDL Atlas – Англия; JASCO CORPORATION - Швейцария; DATACOLOR INC – САЩ; CECIL INSTRUMENTS LTD - Англия; WTW GmbH Германия; ZWEIGLE CmbH, Германия; TEXTEST INSTRUMENTS AG - Швейцария; „BINDER” Германия; IKA - Германия и др.)


Лабораторията разполага и с единствените в страната апарати за определяне на:
Текс Контрол ЕОOД
 • Устойчивост на светлина и атмосферни влияния чрез ксенонова дъгова лампа (XENOTEST® 150 S+, SDL Atlas).
 • Възпламеняемост и горимост (HIRLEY FLAMMABILITY TESTER, M233A/B, SDL Atlas).
 • Водоотблъскването на тъкани чрез изпитване на дъждуване по Bundesmann M230 / BBUNDESMANN WATER REPELLENCY TESTER/.
 • Физиологичните характеристики на текстил. Измерване устойчивостта на топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща плоча) SWEATING GUARDED HOTPLATE, M259B.
 • Колебанията на масата на прежди, предпрежди и ленти (USTER® тестер 3).
 • Изпитване на опън на щапелни влакна, нишки и технически прежди (USTER TENSORAPID).


Работата в лабораторията протича при изключително високи изисквания за качество и независимост по отношение на външни заинтересовани страни при провеждане на изпитванията

 • Изпитването на продуктите се осъществява в лабораторни условия само за показателите, заявени в заявката за изпитване. Ако в хода на изпитването се установи негодност на продукта да бъде изпитан докрай и/или се установят предпоставки, осуетяващи правилното провеждане на изпитването изпитването се прекратява, като при желание от страна на клиента на същия се издава друг изпитвателен документ, ако такъв може да бъде издаден. Цената на изпитването, както и цената на заплатените от клиента консумативи, ако такива са приложими, не подлежи на връщане. Когато е необходимо, през време на изпълнението на поръчката, се планират съгласувания и разговори с клиента относно междинните резултати. В случай на възникване необходимост от неочаквани изменения, свързани с условията за извършване на изпитването, клиентът бива своевременно информиран от лабораторията. Продължаване на изпитването се извършва след съгласуване с клиента и допълнително заплащане, ако такова е приложимо.

 • Текс Контрол ЕОOД
  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРИЯТА СА:

 • Лабораторията гарантира опазването на конфиденциалността на информацията, получена в процеса на изпълнение на поръчката. Информация, която представлява обект на конфиденциалност може да бъде предоставена на трета страна, в случаите на законови основания.
 • Лабораторията се ангажира да уведоми клиента, ако се наложи предоставянето на такава информация при възникнала необходимост.
 • Лабораторията е отговорна за безпристрастността на своите лабораторни дейности и не позволява, търговски, финансов или друг натиск да поставя под съмнение нейната безпристрастност.
 • Лабораторията извършва всички изпитвания на продукти, съобразно действащите норми на българското законодателство и вътрешните си правила за качество и безопасност.

Текс Контрол ЕОOД

Текс Контрол ЕОOД - отрасли:


Медицински Лаборатории, Лабораторни Анализи,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..