Алмонд  itemprop=

Алмонд

Техника за следжътвена обработка – транспортиране, сушене, заготовка на семена за посев, електронно сортиране, съхранение, „до ключ”. Отделни машини и цели линии. Сортиране на плодове и зеленчуци.Мелници и смесители за фуражи.
АЛМОНД ООД Техника за следжътвена обработка – транспортиране, сушене, заготовка на семена за посев, електронно сортиране, съхранение, „до ключ”. Отделни машини и цели линии. Сортиране на плодове и зеленчуци. Мелници и смесители за фуражи. Благодарение на своя научно-практически капацитет, фирма АЛМОНД предлага и борави само с технически изделия представляващи възможно най-високото ниво в съответната област. Фирма АЛМОНД първа в България започна да доставя мобилни сушилни за зърно и семена с едновременно почистване от PEDROTTI, Италия. Като оторизиран представител на CIMBRIA HEID за България предлага цели линии и отделни машини за всички процеси на следжътвената обработка на зърно, семена, ядки, ориз, вкл. за белени продукти и др. Голям интерес представляват линиите за сортиране на плодове, вкл. череши и зеленчуци по цвят и размери отWAN VAMEL, Холандия. Инсталациите за съхранение на зърно са приложими за всички плоски складове. Смесителите за фуражи (мобилни и стационарни) и мелниците за фуражи от фирма HIMEL, Германия са на високо технологично ниво и достъпни за всеки професионалист. С техниката, която Ви предлага АЛМОНД, Вие получавате гарантирани предимства по цялата веригa - от производството до продажбите! Машини и линии за следжътвена обработка Производителите отдавна са установили, че ако използват машините за следжътвена обработка на зърно и семена на CIMBRIA започват да печелят повече, стават търсени и уважавани партньори. Продукцията им винаги е в състояние за гарантирано съхранение и се реализира лесно и с висока печалба. Това е привилегия дължаща се на широкоспектърните възможности и качества на машините на световния авторитет CIMBRIA. Тези машини са доказали в световната практика своето превъзходство с предимствата си - здравина, прецизност, малки разходи за експлоатация, и със широкия си диапазон от производителност и параметри на крайния продукт, отговарящи на всякакви търговски и технологични изисквания. С тези машини Вашето производство минава в ново измерение по добиви, качество, ефективност, статус и печалба. Цели линии за обработка на зърно, семена за посев, ядки, ориз, подправки, обелен слънчоглед и др. Проектират се конкретно и съобразно Вашите изисквания. Работа в автоматичен режим. Линиите на CIMBRIA HEID за обелен слънчоглед и за обработка на лимец и димпел постигат изискваната чистота от цели обелени ядки при максимален рандеман. Възможност и за други обработки и други култури. Линиите на CIMBRIA HEID за семена се използват от водещите световни семенарски фирми, поради което семената на тези фирми са най-продавани във всички континенти. Линиите на CIMBRIA HEID за зърно осигуряват надеждно и бързо обработване на зърното в широк диапазон от показатели, като го привеждат в оптимално състояние за гарантирано съхранение и продажба с висока норма на печалба. Единичните машини и съоръжения за следжътвена обработка са над сто вида и модификации и обхващат всички видове следжътвена обработка на културите. Осигурени са монтаж, пускане в работа, обучение. Гаранция. Линии за заготовка на семена за посев Индивидуално и безплатно проектирани, с различна конфигурация и състав, линиите за заготовка на семена за посев на CIMBRIA съответстват на Вашите конкретни условия и желания. На фигурите са посочени две примерни линии. Ееватори – кофични (2) или с люлееши се кофички (“Z”) (2а) с параметри гарантиращи опазването на семената от механични повреди и гравитачни потоци свръзват машините функционално в тяхната последователност. Машина за фино почистване (3) с тройно действащ въздушен поток и самоочистващи се сита. Триор (4) с два цилиндъра за отделяне на продълговати и кръгли примеси с помоща на капкообразни и цилиндрични алвеоли. Гравитационен сепаратор (5) с двойно регулируем наклон на работния плот и безстепенна промяна на въздушния поток от секторния вентилатор по време на работа.Центробежен обеззаразител (6) без шнекове за пулверизационно обмазване на семената с един или няколко препарата. Възможност за различни схеми и винаги без отклонения от зададения разход на препарати. В устройството за пълнене на големи и малки чували (7) или друг начин на манипулация постъпват само високопродуктивни семена, подбрани и подготвени за получаване на максималния добив, за който са селекционирани. Изработени от висококачествени материали по съвреннменни технологии, с доказани предимства и дълъг живот, машините на CIMBRIA Ви дават гаранция за повишаване ефективността от отглежданите от Вас култури. Възможност за различна производителност от 2 т/ч до 20 т/ч за пшеница. CIMBRIA произвежда и предлага машини и съоръжения за всички видове следжътена обрабока на зърно и смена. Лесна доставка, монтаж, пускане в работа, обучение, гаранция. 1 2 CIMBRIA e световен лидер по техника и технологии за обработка на зърно и семена! Осигурява ефективни технологии с непрекъснат акцент върху повишаване на качеството и ефективността от използването на енергията и направените разходи FRATELLI PEDROTTI Мобилни и фиксирани зърносушилни Зърносушилните “Pedrotti” са мобилни или фиксирани, общо 24 модела с различни модификации и производителност от 20 до 250 т%/ч, с едновременно сушене и почистване на всички зърнени, зърнено-житни, бобови и маслодайни култури, без значение за началната и крайната влажност. Изработени са от хром-никелова стомана и са защитени от корозионни и абразивни износвания. Работят с висока скорост и пълна равномерност на сушенето при значително по-голями КПД и термодинамичнa ефективност, отколкото при другите сушилни. Зърносушилните – мобилни и фиксирани “Pedrotti” притежават конструктивни и технологични елементи, които ги правят недостижими за други подобни изделия по механична и технологична надеждност, универсалност, екологичност, малки разходи и условия на доставка Модели: BASIC обем на сушилнта камера от 3,5 м3 до 19 м3 (4 модела) SUPER обем на сушилнта камера от 14 м3 до 23 м3 (4 модела) LARGE обем на сушилнта камера от 23 м3 до 43 м3 (3 модела) XL обем на сушилнта камера от 45 м3 до 75 м3 (4 модела) RICE обем на сушилнта камера от 19 м3 до 75 м3 (3 модела VAN WAMEL PERFECT Линии и машини за сортиране на плодове и зеленчуци Фирмата VAN WAMEL PERFECT, Холандия е водеща фирма в производството на инсталации за сортиране на плодове, вкл. череши и зеленчуци по размер и по цвят. От нас Вие можете да получите линия за сортиране в съответствие с Вашите изисквания и със следните предимства: Възможност за избор между механична и оптична линия за сортиране по размер и по цвят и с различни производителности. При оптичните сортиращи линии всеки плод се сканира в няколко положения и резултатът се подава в компютър, който определя мястото на плода. Оценката на всеки плод поотделно води до много точни сортиращи резултати. Избирането на програмите става много лесно и бързо, всички размери са регулируеми през 0,1 мм. Съотношенито диаметър – дължина дава възможностплодовете да се разделят на дълги и къси при еднакъв диаметър. При сортирането по цвят плодовете се сканират изцяло от цветни камери, реагиращи на 32 000 цвята. Основният цвят и нюансите се регулират поотделно в проценти със стъпка 1%. Стандартното изпълнение е за получаване на 2, 3, 4 или 6 групи плодове с различни параметри Възможност за компютърно управление на пакетиращите ленти. Доставката става бързо и лесно. Линиите на VAN WAMEL работят с ниски разходи и гарантирано високо качество на крайния продукт. HIMEL HIMEL – Вашият специалист по техника за подготовка и раздаване на фуражи! Свържете се с нас, има защо! Получавате повече от очакваното!