Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Петя Стойчева Кривицки  itemprop=

Петя Стойчева Кривицки

Психологично консултиране, психотерапия и диагностика.
Пловдив, ул. Тодор Бурмов 10, офис 1

Информация: Консултирането, терапията и психодиагностиката са с фиксирана продължителност от 45-50 минути, след предварителна уговорка. За мен : 1999 г.- 2003 г. - ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, Правно исторически факултет, Бакалавър специалност Психология, диплома ЮЗУ – 2003, № 003435, регистрационен № 505186 / 2003 г. Основни предмети/застъпени професионални умения-Експериментална психология, клинична психология, консултативна психология,когнитивна психология, диференциална психология, организационна психология, психологически измервания, трудова психология, психопатология, статистически методи в психологията, психология на личността, социална психология, психология на общуването, невропсихология, юридическа психология, и др. 2005 г. - 2008 г. - ПУ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Педагогически факултет, Магистър по консултативна психология, диплома ПУ – 2008, № 027332, регистрационен №КП–85 от 03 ноември 2008 г. Основни предмети/застъпени професионални умения - Социална компетентност, основи на консултирането, теории за личността, психотренинг – решаване на конфликти и мотивационно обучение, просоциално поведение, консултиране при зависимости и др. 2009 г. - 2012 г. - ПУ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Педагогически факултет, Специалност Клинична психология, приложение към свидетелство за професионална квалификация № КлП- 97/15.11.2017 г. Основни предмети/застъпени професионални умения - Психопатология, клинична психология, вербална и невербална комуникация, поведенчески разстройства, психотерапевтични интервенции, екзестенциална психология, когнитивна терапия, логотерапия, фамилна терапия, кризисни интервенции и др. Консултации: Психотерапия Семейни консултации Спортна психология Индивидуална консултация Тревожни разстройства Паническо разстройство Фобийни разстройства Генерализирано тревожно разстройство Обсесивно-компулсивно разстройство Посттравматично стресово разстройство Соматоформни разстройства Безсъние Афективни разстройства Депресивни разстройства Биполярно афективно разстройство Психосоматични зависимости

Петя Стойчева Кривицки - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Психиатър, Психотерапевт,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..