Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Доц.д-р Пенчо Кратунков - Вижте още

Доц.д-р Пенчо Кратунков

Доц.д-р Пенчо Кратунков - Главен асистент в Клиника по кардиология и началник Отделение по вродени сърдечни малформации при деца и възрастни в СБАЛССЗ "Св. Екатерина", София. Извършва транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект секундум (МПД-ІІ), междукамерен дефект (МКД).
Д-р Пенчо Кратунков
Доц. Д-р Пенчо Кратунков, д.м., FSCAI
Специалист по: Инвазивна кардиология, Детска кардиология, Педиатрия

Практикува в: УМБАЛ „Св. Екатерина“
МЦ „Св. Екатерина“

Доцент в Клиника по кардиология в УМБАЛ "Св. Екатерина", София и Началник Отделение по вродени сърдечни малформации при деца и възрастни.

През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема “Транскатетърно затваряне на междупредсърдeн дефект секундум с Амплатцер септален оклудер и сравнителен анализ на резултатите с хирургичното лечение”.

Има придобити специалности по Детска кардиология и Педиатрия и сертификати по Инвазивна кардиология, Ехокардиография и Фетална Ехокардиография

Специализирал е Детска кардиология в "Sophia Children's Hospital" в Ротердам, Холандия; Национален Център по Сърдечно-съдови заболявания (НЦССЗ), София; Университет „Св. Анна”, Пиза, Италия и „Ospedale Pediatrico Apuano”, Масса, Италия.

Специализирал е инвазивна и интервенционална кардиология в Instituto Policlinico „San Donato”, Сан Донато Миланезе, Италия; Comer Children's Hospital, University of Chicago, Чикаго, САЩ.

Д-р Пенчо Кратунков

Доц. Д-р Пенчо Кратунков е експерт в транскатетърното затваряне на междупредсърден дефект секундум (МПД-ІІ), междукамерен дефект (МКД), персистиращ форамен овале (ПФО), персистиращ артериален канал (ПАК), ендоваскуларно лечение на коарктации и рекоарктации на аортата.

През ноември 2004 г. за пръв път в България извършва транскатетърно затваряне на вроден междукамерен дефект (МКД), а впоследствие и на остатъчен постоперативен и постинфарктен междукамерен дефект.

На 25.04.2008 г. за пръв път в България извършва интервенционално затваряне на парапротезна митрална инсуфициенция при биологична Митрална протеза, на 1.12.2008 г. - при механична Митрална протеза, а на 9.03.2009 г. и при механична Аортна протеза.

През юли 2008 г. е признат и титулуван от Американското дружество по Ангиокардиография и Интервенции за Fellow of the Society for Cardiac Angiography and Interventions (F.S.C.A.I.).

Членува още в: Българско дружество на инвазивните кардиолози, AEPC (Association for European Paediatric Cardiology), Еuropean Society of Cardiology, Дружество на кардиолозите в България, Български лекарски съюз.

Работи по договор с НЗОК след предварително записване на тел.:

02-9159- 616, 02-9159-617 или 0888-751936.

E-mail: pkratunkov@hotmail.com; е-mail: pkratunkov@gmail.com

Д-р Пенчо Кратунков

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..