Агро Уни Стим  itemprop=

Агро Уни Стим

Агро УниСтим - Продажба на течни и гранулирани био торове в Шумен. УниСтим е воден извлек - формулация от Уорм-композ (лумброкугеден био хумус), богат на хуминови и фулвинови киселини, включително макро и микро елементи в хелатна форма, соли и минерали, Йонообменни Смоли.
Шумен, ул. Неофит Рилски 4, вх.2, , ет.4 ап.31

Агро УниСтим Продажба на течни и гранулирани био торове в Шумен Какво представлява УниСтим? УниСтим е воден извлек - формулация от Уорм-композ (лумброкугеден био хумус), богат на хуминови и фулвинови киселини, включително макро и микро елементи в хелатна (усвоима за разстенията) форма, соли и минерали. Продукта отговаря на всички изпитателни протоколи, издадени от оторизирани служби за контрол и изпитание на торовете. Продуктът съдържа ризосферни микроорганизми. В състава на УниСтим няма синтетични добавки и генно модифицирани организми. УниСтим има високо съдържание на хуминови киселини, главно под формата на калиеви хумати. Съдържа още: фитохормони, фулво киселини, както и аминокиселини – лизин, метеонин, аспаргин, глутамин, валин и други микро елементи в хелатна форма. УниСтим в течна форма е с тъмно кафяв цвят, без характерен мириз. Не променя своите качества при температурен режим от 5 - 25° C за не по-малък период от 36 месеца от датата на производство. Многообразното въздействие на УниСтим се обяснява с едновременото му въздействие върху реколтата, водата, почвата и разстенията. Действието му е в най-различни направления, благодарение на високото му съдържание на хуминови киселини и хумус. Хуминовите киселини са съединения със сложна структура. Те не се разтварят във вода с изключение на една малка част (фулво киселини), които при обработка на основите им се превръщат в разтворими соли – хумати на амоний, натрий, калий, които са физиологично активни. УниСтим действа като прониква във водата. Хуматите променят нейната структура и тя става по организирана и се доближава до структурата на „разтопена вода” известна със способността си да подобрява значително храненето на разстенията. В почвата хуматите възстановяват нейната структура, превръщат разтворимите форми на оловото, живака, кадмия и редица други отровно промишлени отпадъци и вредни за екологията химикали в неразтворими. Хуматите образуват сложни съединения с фосфора и микро елементите, които лесно се усвояват от разстенията, като повишават ефективността на минералните торове. Въздействайки на клетъчно ниво, хуматите увеличават кълняемостта на семената, стимулират образуването на ферменти, увеличават устойчивостта на слани и засушаване. Увеличават способността за образуване на флорофил, витамин С, захари, аминокиселини и други градивни вещества с увеличавне на клетъчната си енергия. УниСтим регулира метаболизма на разстенията, като не позволява натрупването на нитрати, съдейства за проникване на йоните на калия в клетъчните мембрани, ускорява водообмена, физиологичните и окислителните процеси, като допринася за по-доброто хранене на разстенията, особено в случаите на по-замърсени региони и почви. Използването на хуматите съкращава използването на азотни добавки (азотни торове) средно с до 50%. Доказано е, че хуматите напълно предотвратяват хлорозата и допринасят за излекуването на разстенията от нея. Използването на хумати значително увеличава ефективността на разстенията да усвояват минерални торове. Асимилацията на азотните и калиевите торове се увеличава многократно поради безпроблемното проникване през клетъчните мембрани на активните вещества. Едновременното използване на минерални торове и хумати (УниСтим) гарантира пълното им усвояване от разстенията. Това е така, защото високо разтворимите калий и азот лесно се отмиват от почвата, а фосфатните торове – не. Те се свързват с йоните на калия, алуминия, магнезия и желязото и образуват инертни неразтворими съединения. Обработката на разстенията с хумати гарантира постоянното хранене на разстенията с микро елементи. Хуминовите вещества вземат участие в регулирането на всички свойства на почвата. Резултатите от използването на този тип продукти, доказват неговата ефективност, като повишават добива на реколтата. Пшеница: 15-25% Царевица: до 30% Просо: до 50% Краставици, домати, зеле: средно до 35% Грозде: до 30% При всички фуражни треви: до 100%