Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Астралаб  itemprop=

Астралаб

Медико - диагностичната лаборатория "Астралаб" ООД е основана през 2000г. като една от първите медико-диагностични частни лаборатории в района. В последствие разширява дейността си и сключва договор с НЗОК. Разположена е на първия етаж в самостоятелна сграда, намираща се непосредствено
Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 74

Медико - диагностичната лаборатория "Астралаб" ООД Медико - диагностичната лаборатория "Астралаб" ООД е основана през 2000г. като една от първите медико-диагностични частни лаборатории в района. В последствие разширява дейността си и сключва договор с НЗОК. Разположена е на първия етаж в самостоятелна сграда, намираща се непосредствено до и свързана посредством топла връзка с МБАЛ "Св.Иван Рилски" ЕООД, гр.Горна Оряховица; ул. "Отец Паисий" № 74. В Медико - диагностичната лаборатория са обособени отделни работни места за следните дейности: регистратура вземане на биологичен материал от пациентите и извършване на хематологични изследвания извършване на цитилогични, биохимични, хемостазологични и хормонални анализи изследване на имунологични анализи прием на урини и извършване на уринен анализ подготвителна за биологичните материали за анализ лекарски кабинет, оборудван с компютър за регистрация на пациентите #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:200px !important} Лабораторията разполага с оборудвана чакалня. Достъпът на пациенти с увреждания до лабораторията е осигурен чрез входа на ЦСМП и откъм паркинга на МБАЛ "Св. Ив. Рилски" чрез индивидуални колички по съответна естакада. В Медико - диагностична лаборатория "Астралаб "ООД се използват само международно приети стандартни методи за лабораторни показатели с доказана диагностична стойност и се извършват следните видове анализи: Vega Test Анализ на кръв Хематология и цитоморфология Кръвосъсирване Клинико - химични / биохимични / анализи Субстрати, метаболити и ензими Електролити и микроелементи Имунохимични Хормони Туморни маркери Антигени и антитела Анализ на урина и пунктати Определяне общите свойства Определяне химичните свойства Ориентировъчно и полуколичествено определяне на организования неорганизования седимент на урина Количествено определяне клетъчните елементи на уринен седимент и седимент от пунктати . Диференциално броене на клетъчните елементи на пунктати . Специфични тестове

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..