Д-р Румяна Бояджиева - Вижте още

Д-р Румяна Бояджиева

След уточняване на вида на психичното разстройство на пациента от Психиатър Д-р Румяна Бояджиева, пациентът получава психологична подкрепа /по преценка и психотерапия/, както и социална оценка и помощ при разрешаване на социалните проблеми. Ние имаме Съвременен подход към пациентите ни.
Д-р Румяна БояджиеваД-р Румяна БояджиеваД-р Румяна Бояджиева
За нас
Д-р Румяна Бояджиева

Психиатричната терапия. Съвременният подход към психичните разстройства е био-психо-социален, тоест съчетаване на медикаментозно лечение и психо-социална рехабилитация.

След уточняване на вида на психичното разстройства и съответната за него медикаментозна терапия, пациентът получава психологична подкрепа /по преценка и психотерапия/, както и социална оценка и помощ при разрешаване на социалните проблеми.

  • Депресивни разтройства
  • Депресии
  • Страхови състояния
  • Психози
  • Стресови реакции
  • Семейна психотерапия
  • Съдебна психотерапия
  • Изготвяне на съдебнопсихиатрични консултации и експертизи

Д-р Румяна Бояджиева - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Психиатър, Психотерапевт,
4.2 5