Областни градове ×

След уточняване на вида на психичното разстройство на пациента от Психиатър Д-р Румяна Бояджиева, пациентът получава психологична подкрепа /по преценка и психотерапия/, както и социална оценка и помощ при разрешаване на социалните проблеми. Ние имаме Съвременен подход към пациентите ни.

Д-р Костадинка Крумова работи в областта на общата и съдебна психиатрия в МЦ Олимед, Варна. Съдебна пихиатрия - Съдебна психиатричната експертиза (СПЕ), съдебнопсихиатрична помощ, социалноправна помощ, определяне на вменяемостта и психичната годност за правилна оценка на фактите.

Д-р Милена Топалова е детски психиатър от Варна, специалист по фамилна психотерапия, психодрама и когнитивно-поведенческа психотерапия. Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет- Варна през 1988 год. В Медицинска Академия - София, придобива специалност Психиатрия

Д-р Емил Енев е специалист по обща психиатрия и предлага: диагностика и лечение на психични заболявания, изготвяне на медицински експертизи за работоспособност, документи за ТЕЛК, болнични листове, медицински свидетелства и удостоверения, индивидуално и фамилно консултиране.

Имам медицински стаж 25 години работа в три медицински структури. Работейки с медицинската си специалност "Вътрешни болести", в мен се проявиха интереси и търсения на психологичните причини и механизми за възникване на заболяванията в тялото.

Дипломиран психотерапевт по Психодрама, Социометрия и Групова терапия. д-р Венета Христова има Стаж от: 7 години. - Работа с деца в риск, в институции, с увреждания; Консултиране и психотерапия на деца и семейства; Ко – водещ на група за себепознание, Частна практика

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ Ви предлага: - Курсове за бременни жени - всяка събота от 14:30 ч - Курсове за отглеждане на новороденото - всяка събота от 17:00 ч - Тестове за психологическа съвместимост на партньорите - Тестове за интелигентност на деца

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания във Варна

Служба по трудова медицина ТИЙМКОД предлага:Оценка на риска, Медицински прегледи, Орган за контрол от вида “С”, Обучение

Психиатричен кабинет д-р T. Аврамова предлага следните медицински услуги: Психиатрично изследване и оценка (интервю); Психологично изследване и консултация; Назначаване и проследяване на медикаментозна терапия; Индивидуално и фамилно психологично консултиране; Индивидуална

Психиатър в населено място Варна


Прочети повече
Затвори