Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Галина Иванова - Вижте още

Галина Иванова

Психолог Галина Иванова София, Лозенец извършва психологически консултации по психоемоционални и психосоциални проблеми на личността/ затруднения в общуването /, депресивни състояния, панически атаки с прилагане на психотерапевтични техники от различни школи.
Галина ИвановаГалина ИвановаГалина Иванова


За нас
Галина Иванова

Психолог Галина Иванова София, Лозенец извършва психологически консултации по психоемоционални и психосоциални проблеми на личността/ затруднения в общуването /, депресивни състояния, панически атаки с прилагане на психотерапевтични техники от различни школи.

В кабинета се извършва ЕЕГ диагностика, биофийдбек и неврофийдбек консултиране и тренинг при проблеми в интелектуалната сфера и вниманието, физиологично обусловени дисфункции, синдром ХАДВ, говорни нарушения, аутистичен спектър.

Галина Иванова е магистър по психология и педагогика от СУ Климент Охридски. Тя има над 30 годишен стаж като психолог с придобити следдипломни специалности като Авиационна психология , Биофийдбек / неврофийдбек тренинг, преминала обучение и практика по основни психотерапевтични техники, както и богат практически опит в психологическото консултиране.

Услуги

Областта на професионална компетентност на Галина Иванова е широка, но основно работи по следните направления:

 • ЕЕГ- функционална диагностика;
 • Психодиагностика
 • Учене, памет и когнитивни процеси;
 • Психологично консултиране по психоемоционални и психосоциални проблеми на личността/ затруднения в междуличностовото общуване, между половете и в групите /с прилагане и на психотерапевтични техники.
 • Овладяване на депресивни състояния и емоционална лабилност;
 • Проблеми на концентрацията и вниманието, синдром хиперактивност и дефицит на внимание при деца и възрастни/ХАДВ/;
 • Работа с деца от аустичен спектър;
 • Диспраксии ( дислексия, дисграфия, дискалкулия ) и говорни нарушения;
 • Функционални мозъчни дефицити и дисфункции; епиподобни състояния;
 • Овладяване на състояния, причинени от продължителен дистрес;
 • Тренинг и контрол на дишане, пулсова честота, температура и кожно съпротивление/ физиологичен контрол /;
 • Разговорна терапия по широк спектър казуси с използване на псохотерапевтични методи и техники
Галина Иванова
Още
Галина ИвановаГалина ИвановаГалина Иванова

В момента Галина Иванова практикува в Ненхоф & Иванова практики. В България, единствено там се предлага цялостен, многоканален Биофийдбек тренинг, който коригира, стимулира и развива вашите заложби и поддържа психичното и физическо здраве, по уникален отдавна наложил се в Европа и САЩ, научно обособен метод.


Биофийдбек тренингите са методи за диагностика , тренинг и терапия със специализирана компютърна техника и методика. Целта е, психолога да помогне на клиента да възприема, контролира и подчини физиологичните процеси, които обичайно протичат извън съзнанието и без волеви контрол.


Услуги :


 • Разговорна терапия по широк спектър казуси с използване на псохотерапевтични методи и техники
 • Пихологическо консултиране
 • Дисфункции - корекция
 • Невротренинг
 • Кабинет психолог
 • Биофидбек тренинг


Галина Иванова

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..