Проф. д-р Димитър Младенов  itemprop=

Проф. д-р Димитър Младенов

Проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н. завършва медицина през 1979 г. в Медицински университет, гр. София. През 1982-1983 г. е ординатор по урология в Клиника по урология, Окръжна болница, гр. Бургас.
София, ул.Георги Софийски 1,Първа хирургия(приземен етаж)

Проф. д-р Димитър Младенов, дмн Проф. д-р Младенов, дмн Място на раждане: Бургас Владеене на езици: английски, немски, руски Образование 1967 - 1973 Английска езикова гимназия, Бургас 1973 - 1979 Медицински университет, София – магистър по медицина Професионална кариера 1983 - 1987 асистент, Клиника по урология, Медицински университет, София 1987 - 1990 ст. асистент, Клиника по урология, Медицински университет, София 1990 - 1995 гл. асистент, Клиника по урология, Медицински университет, София 1995 – 2008 доцент, Катедра по урология, Медицински университет, София 2007 – Началник „Сектор по ендоурология, лазертерапия и естракорпорална литотрипсия” 2008 – професор, Катедра по урология, Медицински университет, София 2011 - Началник „Отделение по обща урология” Квалификация 1987 – специалност по урология 1991 – доктор по медицина – дисертация на тема “Приложение на интервенционалния ултразвук за диагностика и лечение на урологичните заболявания” 2006 – дипломи за високоспециализирана дейност „Биопсии под ехографски контрол в урологията, уретроскопия, цистоскопия”, „Лазери в урологията”, „Ендоурологични манипулации при уретеролитиаза”, „Спешни манипулации в урологията” 2007 – доктор на медицинските науки – дисертация на тема „ Доброкачествена простатна хиперплазия – прогностични критерии за прогресивно развитие и избор на лечение” 2009 – диплома за високоспециализирана дейност „Екстракорпорална литотрипсия” Специализации 1986 - Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни (ЕЛПК)( Dornier Scholarship) – Клиника по урология, Медицински университет, Дортмунд, Германия 1991 – Интервенционален ултразвук и ендоурология (JICA Scholarship) – Клиника по урология, Национален медицински център, Токио, Япония 1993 – Ендоурология, лазертерапия на урологични заболявания и бъбречна трансплантация (DAAD Scholarship) – Клиника по урология, Болница Гросхадерн, Лудвиг Максимилиан университет, Мюнхен, Германия 2001 – Лапароскопска хирургия и ендоурология на горните пикочни пътища (AAF Scholarship) – Клиника по урология, Медицински университет, Залцбург, Австрия След дипломни курсове 1986 – Интервенционален ултразвук в урологията – Копенхаген, Дания 1992 – Детска урология – Кембридж, Великобритания 1995 – Семинари по урология (Amerian Austrian Foundation)– Залцбург, Австрия Обществена и професионална дейност 1996 – Член на Редакционния съвет на сп.” Диагностичен и терапевтичен ултразвук” 1997 – Член на Редакционния съвет на сп. “Андрология” 2000 – 2011 Секретар на Българско урологично дружество 2000 – Член на Комисията “Изток – Запад” за международно сътрудничество към Немското урологично дружество 2001 – Член на Комисията за акредитация и специализация към Европейския борд по урология 2002 – Член на Редакционния съвет на сп. “Медицински магазин” 2003 – Зам. Гл. Редактор на сп. “Урология” 2004 – 2007 - Секретар на Специализираният Съвет по хирургия, анестезиология, урология, ортопедия и неврохирургия при ВАК 2005 – Член на Борда на Югоизточното европейско дружество по урология 2010 – Член на Научния съвет на УМБАЛСМ „Пирогов” 2010 – 2012 Член на Медицинската комисия по хирургически заболявания при ВАК към Министерския съвет 2010 – Член на Редакционния съвет и консултант на сп. “Меdinfo” 2010 - Член на Редакционния съвет на сп. “Хирургия” 2010 – Член на Редакционния съвет на сп. “Медикарт” 2011 – Член на Редакционния съвет на сп. “Topmedica” 2011 – Член на Редакционния съвет на сп. “The Albanian Journal of Urology” 2011 – Почетен гражданин на община Царево за съществен принос за здравеопазването на общината 2012 – Председател на “Българско дружество по ендоурология и екстракорпорална литотриписия” 2012 – Главен Редактор на списание „Нефрология и урология” 2012 - Член на Редакционния съвет на сп. “BAYU Media” 2012 - Член на Редакционния съвет на сп. “Дерматологичен преглед” 2012 – Почетен гражданин на община Сандански за съществен принос за здравеопазването на общината 2013 – Зам. Гл. Редактор на сп.”Central European Journal of Urology” на Централно европейското дружество и научно списание на Полското дружество по урология 2014 – Член на Научния съвет на МИ на МВР болница 2014 – Член на Редакционната колегия на сп. „Съвременни медицински проблеми” Научни и изследователски интереси доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) уролитиаза онкоурология ендоурология лазертерапия лапароскопска хирургия участие в редица научни проучвания Личен опит интервенционален ултразвук екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни отворени операции на горните и долни пикочни пътища тумори на отделителната система уролитиаза ендоурология диагностика, хирургично и консервативно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия и карцином на простатната жлеза Членство Европейска асоциация по урология (EAU) Световна асоциация по урология (SIU) Балкански медицински съюз (BMU) Българско урологично дружество (BAU) Югоизточно европейско дружество по урология Награди 2003 – Почетен знак “Български лекар” за висок професионализъм и медицинска етика 2011 – Почетен знак на БУД за съществен принос към урология 2013 – Грамота за активно участие и принос в развитието на трансплантационната дейност в България

Проф. д-р Димитър Младенов - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Уролог,
5 3