Ферма за Източнофризийски Овце  itemprop=

Ферма за Източнофризийски Овце

Източнофризийска овца е германска порода овце използвана за мляко. Това е една от най-известните по света високомлечни породи овце.Породата е разпространена основно в Германия. Ценните млечни качества я правят популярна по цял свят, където е използвана както за отглеждане на чисти стада,
www.eastfriesiansheep.dir.bg Ферма за източнофризийски овце в Мургаш              Дейности: Източнофризийска овца е германска порода овце използвана за мляко. Това е една от най-известните по света високомлечни породи овце.Породата е разпространена основно в Германия. Ценните млечни качества я правят популярна по цял свят, където е използвана както за отглеждане на чисти стада, така и за кръстосване с местни породи с цел подобряване на млечните им качества. Средното тегло на овцете-майки е в рамките на 65 до 85 kg, а на кочовете от 75 до 110 kg. Агнетата се раждат с тегло 3,5 - 4 kg. Източнофризийската овца е едра, главата е гола, дълга и суха. Профилът и е овнешки, а черепът е със силно изпъкнали очни орбити. Очите са големи и живи, ушите са дълги, остри, хоризонтално поставени и насочени леко напред. Тялото е компактно и хармонично, а гръбната линия е права, крупата е слабо наведена. Овцете и кочовете са безроги. Опашката е средно дълга и гола. Коремът е обемист, но не е увиснал слабо зарунен , а краката са дълги, със здрави копита и правилна постановка, обраснали с покривни косми. Мускулатурата е слабо развита, а костната система е нежна, но изградена от здрави и плътни кости. Вимето е добре развито, симетрично и завършва с добре развити цицки. Овцете са бели и черни Предназначението на източнофризийската овца е главно за мляко. При 160 - 200 дневен лактационен период средната млечност на овцете е 650 - 679 литра, с 6,6% масленост на млякото, а за доен период е 450 - 500 литра. При овцете е слабо развит стадния инстинкт поради факга, че в родината си са отглеждани на малки групи от по няколко индивида. Средният вълнодобив на овцете-майки е 3 - 3,5 kg, а на кочовете 5 - 6 kg при рандеман 65%. Вълната е полугруба с едри къдрици от 48 до 44 качество, с дължина на влакната 15 - 18 cm. Плодовитостта е много висока. От 100 овце-майки се получават по 200 и дори повече агнета като са чести случаите една овца ражда по 3 агнета. Овцете са много взискателни към пашата и режима на хранене. Ако не се осигурят богати пасища, чувствително намалява продуктивността на представителите.               www.eastfriesiansheep.dir.bg

Ферма за Източнофризийски Овце - отрасли:


Животновъдство,