ДС Лес ЕООД  itemprop=

ДС Лес ЕООД

Дс Лес ЕООД се занимава с дърводобив, залесяване, търговия с иглолистна дървесина. Фирмата предлага транспортни услуги и услуги с булдозер, подготовка на почвата за залесяване, отглеждане на млади насаждения.
ДС Лес ЕООД ДС ЛЕС ЕООДе фирма от Кюстендил, чиито основни компетенции са горско стопанство, лесничейство, залесяване, дърводобив и търговия с дървен материал. За нас Дс Лес ЕООД се занимава с дърводобив, залесяване, търговия с иглолистна дървесина. Фирмата предлага транспортни услуги и услуги с булдозер, подготовка на почвата за залесяване, отглеждане на млади насаждения. Фирма Дс Лес ЕООД развива своята дейност в областта на горското стопанство и залесяването, в град Кюстендил и региона. Дружеството се занимава с дърводобив, залесяване и търговия с дървен материал. Дс Лес ЕООД произвежда и търгува с дърва и дървен материал за битови нужди. Дружеството предлага фасониран дървен материал - талпи, дъски, греди, летви, челни дъски, подпори, дюшеме, сачак и ламперия. Фирмата извършва следните дейности, свързани с дървопроизводството: подготовка на почвата за залесяване, отглеждане на млади насаждения, попълване на култури лесничейски дейности Дружеството изкупува частни гори, за своите нужди в сферата на горското стопанство, залесяването и дърводобива. Фирма Дс Лес ЕООД предлага на своите клиенти, следния иглолистен дървен материал: дървен материал от бор, дървен материал от ела, дървен материал от бял бор Дружеството разполага с квалифициран персонал с богат опит в сферата - лесничеи, старши лесничеи, специалисти лесовъди. Фирмата извършва международна търговия с дървен материал - износ на дърва и дървен материал в рамките на Европейския съюз: износ на дърва и дървен материал за Италия износ на дърва и дървен материал за Гърция Дс Лес ЕООД предлага на своите клиенти, транспортни услуги и товарни превози, в областта на международната търговия с дървен материал, извършвани с ТИР-ове. Дружеството извършва услуги с булдозер. www.dsles.business.bg
5 1