Модър-2002 ООД  itemprop=

Модър-2002 ООД

Разполагаме с добре развит и структуриран процес на производство и транспортна мрежа, гарантираща своевременна доставка до всяко желано място, в съответствие със строгите правила на FSC за опазване на околната среда и проследяемост на дървесината.
Крумово (Област Пловдив), Стопански двор

Модър- 2002 ООД Производство и търговия с дървен материал и изделия от дървесина            За нас: С дейност в сферата на дърводобива, дървопреработването ,производството и търговията с дървен материал и изделия от дървесина, с клиентско ориентиран профил, в Модър- 2002 ООД предлагаме ценен професионален съвет, както по отношение на дървения материал, така и на производните му продукти. Разполагаме с добре развит и структуриран процес на производство и транспортна мрежа, гарантираща своевременна доставка до всяко желано място, в съответствие със строгите правила на FSC за опазване на околната среда и проследяемост на дървесината. Когато правите бизнес с нас, вие директно участвате в съхраняването на околната среда и нейните ресурси. Производственият ни процес започва с внимателен подбор на дървен материал спрямо качеството и предназначението. Една част от добиваната дървесина се отделя, за строителен материал, друга част от нея се суши за мебелни елементи и панели, а остатъците се използват за дърва за огрев и подпалки. Всички аспекти от нашето производство са в пълно съответствие със строгите правила на FSC за опазване на околната среда и проследяемост на дървесината. Когато правите бизнес с нас, вие директно участвате в съхраняването на околната среда и нейните ресурси. Продуктова гама: външна и вътрешна облицовка строителни материали технологична дървесина дърва за огрев            www.modar2002.com