Д-р Грозданка Иванова - Вижте още

Д-р Грозданка Иванова

Д-р Грозданка Иванова е специалист пневмолог и фтизиатър от град Пловдив. Извършва лечение на белодробни и вътрешни и болести и има договор с НЗОК. Извършва лечение на белодробни и вътрешни и болести. Договор с НЗОК. Прегледи, функционално изследване на дишането, лечение.
Д-р Грозданка Иванова

Д-р Грозданка Иванова:

Д-р Грозданка Иванова – Пневмология и фтизиатрия Пловдив Д-р Грозданка Иванова е специалист – Пневмология и фтизиатрия.

Д-р Иванова приема своите пациенти в гр. Пловдив, бул.Васил Априлов 15А и бул. България 236.Може да се свържете с нея в ДКЦ Свети Георги на телефони:регистратура -032 602 348 и кабинет- 032 602 340.

Извършва лечение на белодробни и вътрешни и болести. Договор с НЗОК. Прегледи, функционално изследване на дишането, лечение.


Д-р Грозданка Иванова

Лечение и профилактика:


Извършва лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система:

  • хроничен бронхит
  • бронхиална астма
  • белодробен емфизем
  • пневмонии
  • плеврити
  • белодробна и извънбелодробна туберколоза и др.

www.grozdankaivanova.business.bg:

Д-р Грозданка Иванова - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Белодробни Болести,
5 1