Агроинтернейшънъл ООД  itemprop=

Агроинтернейшънъл ООД

Агроинтернейшънъл ООД е българска компания с основен предмет на дейност търговия със семена за посев и препарати за растителна защита. Фирмата е дистрибутор на пълната гама продукти на Пионер и Дюпон в раздел земеделие.
Ние, в Агроинтернейшънъл, се вслушваме и даваме ефективни отговори за развитието на вашия бизнес. Предлагаме ви не само продуктите, предмет на нашата дейност, а и цялостни маркетингови решения – работещи добре, комуникиращи помежду си и водещи до доказано високи резултати. Агроинтернейшънъл ООД е българска компания с основен предмет на дейност търговия със семена за посев и препарати за растителна защита. Фирмата е дистрибутор на пълната гама продукти на Пионер и Дюпон в раздел земеделие. Нашата мисия е да предоставим на земеделските производители продукти, опит и знания, адекватни за модерното европейско земеделие. Нашата цел: постигане на пълноценно двустранно сътрудничество през целия технологичен процес на отглеждане на културите, за постигане на максимална ефективност и оптимални крайни резултати. Нашата инвестиция са добре обучените кадри, способни във всеки момент да споделят своя опит и знания със земеделските производители. СЕМЕНА АГРОИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ прдлага на пазара широка гама хибридни семена, силажни инокуланти и пробиотик за фуражи PDFM с търговската марка PIONEER. НАШИТЕ КЛИЕНТИ получават пълна информация за новите продукти в търговската ни листа и съвети относно добрите производствени практики при отглеждане на отделните култури, за постигане на максимални крайни резултати. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ PIONEER е водеща компания в областта на селекцията, производството и търговията със семена от царевица, слънчоглед, рапица и люцерна в световен мащаб. Семената, които се предлагат на нашия пазар преминават ежегодни тестове на място в райони с разлишни климатични и географски особености. ПРЕДЛАГАНИТЕ ХИБРИДИ са с доказано висок потенциал за добив, отлични качесва и много добра устойчивост на болести и неприятели. Царевица Царевичните хибриди на Пионер се характеризират с: - Висок потенциал за добив за съответната група на зрялост. - Бързо отделяне на влага от зърното след достигане на физиологична зрялост. - Много добра сухоустойчивост. - Възможност за ранна сеитба. - Хибридите са с висока оценка за поникване при стресови условия. Слънчоглед Слънчогледовите хибриди на Пионер имат висок потенциал за добив и маслено съдържание. За достигане на генетичния потенциал е необходимо да се спазват добрите производствени практики за отглеждане на слънчоглед. Всички новорегистрирани хибриди притежават генетична устойчивост към мана и устойчивост на синя китка раса "Е" и по-агресивни нови раси появили се в страната. Рапица Пионер предлага на Земеделските производители в България хибридни семена рапица. Както при другите култури, като царевица и слънчоглед, така и при рапицата хибридизацията показва същите предимства, а именно хетерозисен ефект при F1 с висок потенциал за добив, изравнен посев, равномерно узряване на шушулките от различните етажи на растението, намалени загуби при прибиране и по-малко самосевки поникнали през есента. Люцерна За постигане на добри резултати на полето с люцерна трябва да се обединят: - Генетиката на сортовете; - Подходяща агротехника; - Прибиране и съхранение, извършено опитно и с помощта на микробиологични продукти. Сортовете люцерна предлагани от Пионер притежават висок потенциал за добив, съчетан с отлично качество и хранителни стойности на прибраното сено. Специално за България са продбрани сортове с много добра зимоустойчивост, което позволява пълноценно ползване на полето за по-дълъг период от време. Иноколанти Инокулантите се прилагат за силажиране на несилажиращи се и трудносилажиращи се фуражи /люцерна и други бобови култури/, лесносилажиращи се фуражи /царевица и др./, отпадъчни продукти за фуражни цели. Те подобряват запазването на протеина, намаляват загубите от аеробното разваляне на силажа, подобряват вкусовите качества на готовия продукт, стимулират консумацията, повишават смилаемостта и усвояемостта на силажа, подобряват продуктивността и здравния статус на животните и не на последно място, не замърсява околната среда. Инокулантите на Pioneer съдържат висока концентрация на специфични за видовете растения щамове млечно-кисели бактерии, характерни за естествената среда на силажираната култура. Предизвикват активна млечнокисела ферментация в растителната маса, като разграждат напълно наличните монозахариди, главно до млечна киселина. Образуваната млечна киселина бързо понижава pH на силажа до 4.0 – 4.2, инхибира нежеланите микробиологични и биохимични процеси и обезпечава получаването на силаж с ниски загуби на хранителни вещества и висока хранителна стойност. В резултат, силажът е с постоянни показатели, което го прави много добре приеман и желан от животните PDFM Добавка към концентрирания фураж, съдържаща определени щамове млечно-кисели бактерии. Не е хранителна добавка. Подпомага по-доброто усвояване на фуража от животните. ПРЕПАРАТИ Като дистрибутор на един от най-авторитетните световни агрохимически концерни – Дюпон, ние от Агроинтернейшънъл предлагаме на своите клиенти иновационни решения, адаптирани към съвременните изисквания на растителната защита, водещи до изграждането на модерно, високодобивно земеделско производство, базирано на здравословния живот на хората и опазване на околната среда. Хербициди - ГРАНСТАР 75 ДФ - ИГЪЛ 75 ДФ - ЛАРЕН 20 СГ - БАЗИС 75 ДФ + ТРЕНД - ТИТУС 25 ДФ + ТРЕНД - КОРДУС 75 ВГ + ТРЕНД - ТИТУС ПЛЮС ВГ + ТРЕНД - ЕКСПРЕС 50 СГ + ТРЕНД Фунгициди - АЛЕРТ С - КАРИЗМА - ИКУЕЙШЪН ПРО - МАНЕКС С-8 ВП - КОСАЙД 2000 ВГ - КОРСЕЙТ П ВП - ТАЛЕНДО 20 ЕК - ПЪНЧ 40 ЕК Инсектициди - ВИДЕЙТ 10 Г - ВИДЕЙТ 10 Л Прилепители - Тренд 90 УСЛУГИ Консултации Нашите агрономи използват целия си опит и знания за да дадат конкретен, адекватен и практичен отговор на всеки ваш въпрос. Консултират ви компетентно и напълно безплатно за всеки продукт в търговската ни листа, а при необходимост разработват индивидуални технологични решения, съобразени с агроклиматичните условия на вашия регион. Семинари и обучения Ние организираме ежегодни семинари, на които под формата на лекции и свободни дискусии ви представяме постиженията и новостите в света на агробизнеса в нашия ресор. Осъществяваме пълноценен контакт с всеки наш клиент, което ни дава възможност да получим реален поглед и набележим конкретни мерки за постигане на по-високи резултати. Нашите семинари са и място за обмяна на полезен опит с колеги в бранша, защото общата ни цел е постигане на високодобивно, щадящо природата земеделие и продукти – конкурентни за европейските пазари. По заявка от страна на наши клиенти се провеждат презентации, семинари и обучения и на място. За целта е необходимо да зададете тема /отговаряща на нашия периметър от предлагани продукти/, да организирате местни производители и да ни информирате за конкретна дата /удобна за вас/ за провеждане на семинара. Ние ще подсигурявам специалист в конкретното направление и работни материали напълно безплатно, защото годините работа ни доказаха, че добрите крайни резултати се постигат с комплекс от мерки, започващи с подбора на хибрид, торове и препарати и завършващи с добре обучените хора - специалисти и персонал, отговорни за отглеждане на културите и провеждане на всички необходими мероприятия по правилен начин.