ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА  itemprop=

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА

Не е за вярване, че само на около 190 километра от столицата София - по магистрала Тракия , с отклонение по първокласния път през Пазарджик, Пещера и Батак и едва на 100 километра от най-близкото летище - Пловдив, може да се попадне така бързо в един коре
Батак, Местност Широка Поляна

Държавно Ловно Стопанство "Широка Поляна" Не е за вярване, че само на около 190 километра от столицата София - по магистрала Тракия , с отклонение по първокласния път през Пазарджик, Пещера и Батак и едва на 100 километра от най-близкото летище - Пловдив, може да се попадне така бързо в един коренно различен свят на багри, мирис и спокойствие. В западната част на Западните Родопи - най-красивата планина, където е територията на ДЛС Широка поляна, е запазена все още непокътната природната среда. Тя грее в очите и радва душата. Релефът е типично планински и притежава характерните особености на Западните Родопи – голяма надморска височина, широки полегати и умерено наклонени склонове, обширни равни тераси и плата, на места всред тях се издигат куполовидни възвишения със стръмни склонове. Държавно Ловно Стопанство "Широка Поляна" Средногодишната температура е 3,7 градуса при абсолютна минимална - /-26,6/ и абсолютна максимална 23,5 градуса. Общата средногодишна сума на валежите е значителна – 938мм/м2. Сумата на валежите е най-голяма през месец юни. Лятото е късо и хладно. В най-ниските части на района снежната покривка се задържа средно 80-100 дни, а в по-високите до 200-250дни. Есента е противоположна на пролетта, по-топла, по-суха и с повече слънце. Вегитационният период на горскодървесната растителност на разглежданата територия е кратък и трае около 4,5 месеца за най-високите части на ДДС и до към 6,5 месеца за най-ниските. Средногодишната сума на валежите е благоприятна за развитие на горскодървесната растителност. Държавно Ловно Стопанство "Широка Поляна" Територията на Държавна дивечовъдна станция Широка поляна обхваща целия водосборен басейн на реките Лонгурлийска и Катранджи дере и голяма част от водосбора на Девинската река. Те, заедно с построените тук язовири Широка поляна , Гергана , Дженевра и Левски , предлагат отлични условия за риболовен спорт, екотуризъм, фотолов и истински лов, за пълноценен отдих. Характерна особеност за района е късната пролет, късото и хладно лято, топлата есен, последвана от студена и дълга зима с дебела снежна покривка. Държавно Ловно Стопанство "Широка Поляна" Незабравимите природни пейзажи са навсякъде - край бреговете на язовирите, по високопланинските поляни грейнали с килим от полски цветя , във вековните гори от бял бор, смърч и ела, сред буковите масиви, прошарени от елша и бреза. Любителите на горските разходки непременно ще се върнат с богат улов от горски плодове и гъби. В месността Кемера могат да се видят останките от древен римски мост, а в месността Дженевра - основите на някогашно римско селище.

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА - отрасли:


Хотели, Горско Стопанство, Водно Стопанство, Животновъдство, Лов и Риболов,
5 2