Аутогаз 09 - Вижте още

Аутогаз 09

Фирмата е с дългогодишен опит в инсталиране на автомобилни газови уредби на метан и пропан-бутан. Безупречните монтажи, конкурентните цени и професионализмът ни помогнаха да се превърнем в един от най-търсените сервизи за автогазови уредби в Бургас.
Бургас, жк. Изгрев, Бенз.Лукойл, бул.Ст.Стамболов 100 /изхода за София

Аутогаз 09
Аутогаз 09
Аутогаз 09
Газов инжекцион в Бургас и региона

От 1942г. газта е считана за идеалното гориво. Газовите уредби се използват при много видове автомобили в 65 страни. Газта е икономична, безопосна, чиста и ефикасна.

Когато автомобила Ви е на газ, спестявате до 50% от разходите за гориво.
Когато автомобила Ви е на газ, щадите околната среда от вредни емисии.
  Аутогаз 09

Аутогаз 09 ООД препоръчва газови инжекциони Gasitaly.

Газовите уредби от години са основно занимание за екипът на фирма "АУТОГАЗ 09 ООД":

Аутогаз 09
 • монтаж и диагностика на автомобилни газови уредби;
 • монтаж и диагностика на автомобилни метанови уредби;
 • монтаж на системи с директно впръскване на газта за инжекционни автомобили ( настройката на газовия инжекцион е от огромно значение, затова винаги правим и динамичен тест, т.е. тест в движение, защото ако има нередности по работата на двигателя с газ, то те не се забелязват в статично положение на автомобила );
 • газов инжекцион на лизинг
 • гаранционно обслужване на закупените и монтирани при нас газови и метанови уредби

Газов инжекцион с пропан бутан

 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 

Автомобилният LPG (пропан-бутан) или авто газ днес е най-достъпното на пазара алтернативно гориво, както за бензинови, така и за дизелови двигатели. Шофьори на различни превозни средства годишно спестяват хиляди левове като преминават към газ и същото така допринасят за опазването на природата. Това включва автомобили, микробуси, таксита и дори автобуси.

Газова уредба за автомобил

Шофирането на автомобил с газов инжекцион е безопасно, лесно и е най-добрият от всички възможни вариянти, много по-евтино, отколкото на бензин или дизел. Според последни данни въз основа на направени тестове, от трите горива, LPG е най-препорачителния вариант от екологична гледна точка.

Ако сте фирма, освен че спестявате от разходи за гориво, използването на превозни средства с газова уредба носи положително екологично послание за вашата организация.

Из целия свят, в момента има над 16 милиона превозни средства, задвижвани с газ. Те отделят по-малко вредни емисии в сравнение с тези на бензин или дизел, като същевременно водят и до значителни икономии на бензиностанцията.

Във България пропан-бутана е с около 45% по-евтин в сравнение с бензиновото и дизеловото гориво за литър, което обикновено води до годишно намаляване на разходите за гориво с до 40%.

Метанова газова уредба

Метанови инжекционни уредби CNG (Compressed natural gas) - Компресиран природен газ (метан).

 • Метанът (CNG ) не съдържа олово, което елиминира замърсяването на запалителните свещи.
 • Увеличава се живота на смазочните масла, тъй като CNG не замърсява и не разрежда маслото в картера.
 • Метанът (CNG ) е газ, което позволява лесното му и равномерно смесване във въздуха.
 • Вероятността метана (CNG) да се възпламени от горещи повърхности е по-малка, тъй като той е с висока температура на самозапалване (540 ° C), и тесни граници на експлозия (5-15%) .
 • По-малко замърсяване и по-голяма ефективност: Метанът (CNG ) отделя значително по-малко замърсяващи околната среда вещества (например въглероден диоксид (CO2), неизгорели въглеводороди (UHC), въглероден окис (CO), азотни оксиди (NOx), серни оксиди (SOx) и PM (прахови частици) в сравнение с бензина. Да разгледаме следния пример: двигател, работещ на бензин за 100 km отделя 22 кг. CO2, докато за същото разстояние, изминато на CNG се отделят само 16,3 кг. CO2.
 • превозните средства, задвижвани с метан CNG се смятат за по-безопасни от тези на бензин.
 
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09
 • Аутогаз 09

Емисиите на въглероден окис са намалени дори още повече. Поради по-ниските нива на въглероден диоксид и азотни оксиди, отделяни във въздуха, преминаването на метан CNG може да спомогне за намаляване на парниковия ефект. [10] Способността на метана CNG да намали емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на горивата зависи от източника на природен газ и от горивото, на което е заместител.

Метанови газови уредби

CARB прави откритие, че автомобилите с метанова газова уредба CNG отделят най-ниските емисии на парникови газове от всички изследвани горива, със стойности от 11,26 gCO2e/MJ (повече от 88 % по-малко вредни емисии в сравнение с конвенционалния бензин) според нисковъглеродния стандарт за гориво, който влезе в сила на 12 януари, 2010.

 
Аутогаз 09Аутогаз 09

Аутогаз 09 - отрасли:


Автомобилни Газови Уредби АГУ,