СД АТ - КАРЛОВО  itemprop=

СД АТ - КАРЛОВО

Търговия с пестициди, торове и семена - цех за дребни разфасовки на пестициди
Карлово, ул. Ген. Карцов № 56А

1. Търговия с пестициди, торове и семена - цех за дребни разфасовки на пестициди 2. Оранжерийно производство на домати и краставици 3. Производство, изкупуване, преработка и износ на суха мента офис гр. Ловеч 5500 ул. Есперанто № 8, бл. Спартак №4 тел.: 068/2 35 14 факс: 068/2 35 84