БРПС Автоелектроника  itemprop=

БРПС Автоелектроника

разработка, внедряване и производство на електротехнически и електронни изделия за автомобилната промишленост.
Предмет на дейност на предприятието е разработка, внедряване и производство на електротехнически и електронни изделия за автомобилната промишленост. Производствена листа на БРСП "Автоелектроника": 1. Производство на автомобилни електронни системи 2. Производство и износ на пътни сигнални лампи 3. Производство и изработка на прес форми, метални леярски форми и шприц форми 4. Производство на пластмасови детайли 5. Производство на хибридни интегрални схеми Предприятието разполага със съвременно оборудване, апарати и съоръжения за осигуряване на напълно завършен цикъл - изследване, разработка, производство и изпитания.

БРПС Автоелектроника - отрасли:


Автомобили, Авточасти, Авточасти,