Елеват Аквакултури ООД  itemprop=

Елеват Аквакултури ООД

Елеват Аквакултури има за цел да отговори на нуждата от внедряване на високи технологии в аквакултурите и аквапониката в България. Фирмата разполага с висококвалифицирани експерти, работещи върху технологии за развъждане и отглеждане на риба и други
Елеват Аквакултури има за цел да отговори на нуждата от внедряване на високи технологии в аквакултурите и аквапониката в България. Фирмата разполага с висококвалифицирани експерти, работещи върху технологии за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми. Дейността на фирмата включва и експертни консултации в областта на модерните високотехнологични практики в аквакултурите, изготвяне на европейски проекти за сектор „Рибарство”, правни консултации в областта, създаване на нови рибни ферми, реконструкция и модернизация на съществуващи рибни стопанства.

Елеват Аквакултури ООД - отрасли:


Водно Стопанство, Рибовъдство,