Биохум ООД - Вижте още

Биохум ООД

Ние сме Биохумус ООД. Оновната ни дейност е отглеждане на червен калифорнийски червей-ЧКЧ, и преработка на органични отпадъци. Ние проидвеждаме сух биотор-биохумус. Основната ни дейност е отглеждане на червен калифорнийски червей-ЧКЧ, производство на биотор и производство на биохумус.
Биохумус

За нас:

Ние сме Биохум ООД. Изградихме нашата екоферма в един от най-екологично чистите райони в България, а именно с. Бериево, което е разположено в Троянския Балкан.

Биохумус Мисия

Предлагайки висококачествени и екологично чисти продукти целим да задоволим нуждите на всеки земеделски производител. Желаем да спомогнем за повишаване качеството и количеството на земеделската продукция. Подпомагайки глобалното биологичното земеделие и опазването на околната среда, повишаваме не само цялостното качество на продуктите, с които всички ние се храним, а и подобряваме нашето здраве.

Дейност и продукти

Главната ни дейност се състои в отглеждането на червен калифорнийски червей (ЧКЧ) и в преработването на огранични отпадъци. Основният ни производствен продукт е биотор под формата на суха субстанция наречена биохумус.


Продукти:

Биохумус

АминоБест

Аминобест е течен органичен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло в комбинация с приведени в разтворимо състояние хуминови и фулвокиселини. Изготвен е като съвместна разработка между ВУАРР-Пловдив, филиал В. Търново и Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО), което допринася за по-висока концентрация на аминокиселини, спрямо използваните морски организми при други аналогични продукти. Хуминовите- и фулвокиселините са извлечени от хумус (компост) на червен калифорнийски червей.

Хумиферт

ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА И РАСТЕЖЕН СТИМУЛАТОР ЗА РАСТЕНИЯТА

Хумиферт е суспензия на водна основа. Съдържа 18% хумусни киселини, извлечени чрез химична екстракция на Leonardite (органична материя намираща се във въглищните пластове).

БиоБест

Биобест е универсален органичен тор, представляващ екстракт от компост на базата на червен калифорнийски червей. Въз основа на специфичен начин за получаването му, той се отличава с високо съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори. Благодарение на образуването на временни връзки между хуматите (солите на фулво и хуминовите киселини) и други микроелементи, последните се усвояват много повече.

БиоХум

Биохум е биохумус от червени калифорнийски червеи Това е продукт без мирис, рохкав и лесно ронлив. Той не подлежи на гнилостни процеси и същевременно запазва свойствата си на органичен тор. Не съдържа вредни вещества, патогенни организми и плевелни семена. Продуктът подобрява физическите свойства на почвата, тя става рохкава, не се уплътнява и не образува плътна кора, което подобрява водопропускливостта и.

Органоминерални течни торове:

Биохумус

Сектор Карбо

Сектор Карбo е течен органичен тор Съдържа меласа на базата на лесно усвоими въглехидрати и аминокиселини. Също така е обогатен с макро и микроелементи. Той осигурява интензивен цъфтеж и плододаване, съчетано със значително натрупване на прости захари в плодовете. Увеличава се кълняемата способност на семената при предварителната им обработка с продукта. Най-подходящ е за листно

Сектор Калций

Течен органичен тор на базата на аминокиселини обогатен с калций в хелатна форма Сектор Калций е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло в комбинация с усвоим калций ЕДТА. Това го прави уникален по рода си. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели

Сектор Стимулатор

Течен тор за третиране на семена Сектор Стимулатор е уникална формула с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен състав за предпосевно третиране на семената. Този органоминерален течен тор стимулира покълването и енергията на прорастването на семената, повишава устойчивостта на растенията при неблагоприятни метеорологични условия в началните фази от развитието им. Целесъобразно е да се използва като

Сектор Карбо Актив

Сектор Карбо Актив е течен органичен тор на базата на меласа, обогатен с макроелементи. Неговото основно направление е за активиране на микробиалната флора при съвместно прилагане с микробиални торове, както и за въздействие спрямо наличните в почвата симбиотични микроорганизми и гъби. Благодарение на специфичния състав от лесноусвоими въглехидрати, микро и макроелементи и биологично активни вещества

Биохумус

Сектор Екосист

Сектор Екосист e микробиален тор със силно изразено антифунгиално и антимикробиално действие. Съдържа няколко щама на Bacillus subtilis, както и бактериите Bacillus licheniformis, Аzotobacter chroococum и Аzotobacter vinelandii. Добре се повлияват културни и декоративни растения (в т.ч. обилно цъфтящи). Основният използван щам на Bacillus subtillis – Bacillus subtillis TS 01, е регистриран с номер NBIMCC

Сектор PK 13/14

Добавка за Цъфтеж Сектор РК 13/14 е течен тор, който е отличен стимулатор за всички видове култури във фаза бутонизация и цъфтеж, който действа на базата на фосфор и калий. Комбинацията от стимулиращи цъфтежа минерали, в максимално усвояема от растенията форма. Използвайте РК 13/14 за по-мощни и изобилни цветове. За максимални резултати, използвайте в комбинация

Сектор Протект

Сектор Протект е коренова и листна формула Този органоминерален течен тор увеличава устойчивостта на вашите култури към вредители, стрес и болести. Той също така увеличава производството на етерични масла и добива при маслодайни култури. Сектор Протект стимулира във вашите растения вътрешни защитни механизми. Увеличава производството на ензими в клетъчните мембрани (вакуоли), които се освобождават веднага след

Сектор Хит

ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ Сектор Хит е течна формула на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съчетани с балансирана комбинация от макро и микроелементи. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Съотношението на макро и микроелементите е ориентирано за

Сектор Старт

ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА НАЧАЛНА ФАЗА НА ВЕГЕТАЦИЯ Сектор Стaрт е течен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съчетани с балансирана комбинация от макро и микроелементи. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Aминокиселините сa съществени зa осигурявaне нa бърз

Сектор Амино Прим

ТЕЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ Амино Прим е течен тор на базата на аминокиселини и пептиди с ниско молекулно тегло, съчетани с микроелементи в оптимално съотношение. Аминокиселините са получени чрез ензимна хидролиза на богат на протеин растителен компонент за хранителни цели (без ГМО). Комбинацията между висока концентрация от аминокиселини и микроелементи е предназначена


Биохумус
www.biohum.com

4.3 7