Импрегнация 2000 АД  itemprop=

Импрегнация 2000 АД

импрегнира дървени траверси, стълбове и други дървени детайли с креозотно масло, съгласно българските и европейските стандарти.
"Импрегнация 2000" АД има възможност: да импрегнира дървени траверси, стълбове и други дървени детайли с креозотно масло, съгласно българските и европейските стандарти. Въведена е технология за химическа обработка на дървесината с консерватора Wolmanit CX - 10, съгласно изискванията на DIN 68 800 - 3. Химикалите са производство на BASF. Съдържащите се в тях соли и биологични съставки предпазват структурата на дървесината /стълбове, колчета и други дървени детайли/ от гъбни и насекомни вредители. В действие е високо технологична линия за преработка на дървесината: траверси, колове за селскостопански нужди и други фасонирани материали, подлежащи на импрегниране с креозотно масло и други химикали. Дейността на "Импрегнация 2000" АД е подчинена на изискванията за опазване на околната среда: - Увеличава се живота на дървесината използвана за индустриални и декоративно - екстериорни цели; - Технологичните системи са изградени с оглед предпазване на околната среда - въздух, вода и почви от проникването на опасни замърсители; - Стриктно се спазват технологичните режими, утвърдени след лабораторни изпитания, проведени от произовдителите на химическите вещества.