АЖД Агро ЕООД  itemprop=

АЖД Агро ЕООД

Фирма АЖД-АГРО ЕООД е производител на зърнени култури. Основната ни дейност е производство на селскостопанска продукция – хлебна и фуражна пшеница, рапица, пивоварен и фуражен ечемик, овес, маслодаен слънчоглед, царевица, рапица и кориандър; Овощарство - череши, праскови и сини сливи;
Летница, бул. България № 19, ет. 1, ст. 105

Фирма „АЖД-АГРО” ЕООД е производител на зърнени култури. Дружеството обработва земеделска земя на територията на Област Ловешка. Арендоваме общо 30 000 дка земеделска земя в землищата на гр.Летница, с.Крушуна, с.Горско Сливово, с.Дренов, с.Дойренци и с.Чавдарци, обл.Ловешка.Основната ни дейност е производство на селскостопанска продукция – хлебна и фуражна пшеница, рапица, пивоварен и фуражен ечемик, овес, маслодаен слънчоглед, царевица и кориандър.Обработваме и трайни насаждения от череши, праскови и сини сливи - общо 650 дка.Друга наша дейност е животновъдството - отглеждаме общо 200 глави овце в собствена ферма в с.Крушуна. „АЖД-АГРО” ЕООД непрекъснато се стреми да усъвършенства собственото си производство, като улеснява процеса на работа с нова земеделска техника и прикачен инвентар. Фирмата разполага със собствени бази и складове в гр.Летница и с.Крушуна, общ.Летница, обл.Ловеч. Закупили сме и работим с нови американски, френски, немски и руски селскоcтопански техники и прикачен инвентар за едно съвременно, европейско производство.В дружеството работят агрономи и други специалисти. Средно заетите служители през годината са около 50 души.Открили сме технически и технологични моменти от земеделското производство, които ще доведат до повишаване на неговата рентабилност и качеството на земеделската продукция, което обуславя собствен почерк в работата на фирмата. Намеренията ни са да продължим да увеличаваме обработваемата земеделска земя в Ловешка и Плевенска област, с цел разширяване дейността на фирмата и окрупняване на собствената ни земеделска земя в масиви, които позволяват оптимално и ефективно производство на земеделска продукция. Дейността на „АЖД-АГРО” ЕООД се изразява в производство и реализация на зърнени култури - хлебна и фуражна пшеница, пивоварен и фуражен ечемик, овес, маслодаен слънчоглед, царевица, рапица и кориандър; Овощарство - череши, праскови и сини сливи; Животновъдство - овцевъдство. В Ловешка област производство на растениевъдна продукция осъществяват редица дребни и едри кооперации и фирми.„АЖД-АГРО” ЕООД е фирма с изграден авторитет в региона главно поради доброто качество на произвежданата продукция.Като един от добрите арендатори в региона „АЖД-АГРО” ЕООД има сравнително висок пазарен дял. Фирмата има добри взаимоотношения с търговци и преработватели на зърнени маслодайни култури, което от своя страна предопределя успешната реализация на произвеждата от фирмата продукция. Фирмата разполага със земеделска техника и инвентар на най-високо ниво за едно съвременно , европейско и ефективно производство на едни от водещите производители в света като : CASE IH, CLAAS, SALFORD, AMAZONE, MONOSEM, HARDI, SULKY, JCB и др.През 2001г. „АЖД-АГРО” ЕООД закупува първия си модерен трактор Renault Ares 725 с прикачни инвентари и комбайн ДОН 1500През 2004г. по програма САПАРД фирмата закупува два трактора Renault Ares и модерен прикачен инвентар. През 2005г. фирмата реализира проект на ДФЗ по програма за пряко кредитиране за доставка на нов комбайн CLAAS LEXION и два нови трактора.През 2006г. фирмата обнови техническия си парк, като закупи нови френски сеялки и тороразпръсквачка. През 2007г. „АЖД-АГРО” ЕООД закупува нова 24 - метрова пръскачка HARDI COMMANDERПрез 2008г. по проект по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от ЕЗФРСР, „АЖД-АГРО” ЕООД закупува : комбайн CASE AF 9010, верижен трактор CASE QUADTRAC 535, трактор Pronar 5135, телескопичен товарач JCB agri plus 531-70, саморазтоварващо се ремарке Gustrower GTU 25, сеялки MONOSEM NG PLUS 3, дискова брана SALFORD модел 870 и др. инвентари и системи. Открили сме технически и технологични моменти от земеделското производство, които ще доведат до повишаване на неговата рентабилност, качеството на земеделската продукция и обуславят собствен почерк в работата на дружеството. Основната дейност осъществявана от „АЖД-АГРО” ЕООД е прозиводството на растениевъдна продукция.Фирмата обработва 30000 дка земя в землищата на гр.Летница, с.Крушуна, с.Горско Сливово, с.Дренов, с.Дойренци и с.Чавдарци, обл.Ловешка.Сключени са договори с над 1800 арендодатели и наемодатели. Oсновни култури са:- пшеница- овес- ечемик- слънчоглед- царевица- рапица- кориандър Фирмата извършва селскостопански услуги:- оран- дисковане- култивиране- сеитба- жътва- траспортни услуги - други селскостопански услуги по предварителна договорка