Дарис ООД - Чакаларово  itemprop=

Дарис ООД - Чакаларово

Основна дейност на фирмата е - Дърводобив, Услуги в горското стопанство, Дървопреработка. Услуги в горското стопанство. Дървопреработка. Фирмата е създадена 2002 година и има 107 души персонал (работници и служители). Капацитетът ни на производство (годишно) e
Чакаларово, обл. Кърджали

Дарис ООД дърва, дървен материал, дърводобив, греди, дъски            За нас: Дарис ООД е с основна дейност - Дърводобив. Услуги в горското стопанство. Дървопреработка. Фирмата е създадена 2002 година и има 107 души персонал (работници и служители). Продукти: Кофражни дъски; Греди; Екопелети; Екобрикети; Дървени въглища; и други. Капацитет на производство (годишно): Производство на фасониран дървен материал - 4200 куб.м. Добив на дървесина - над 20000 куб.м.            Продукти: Кофражни дъски Размери Цена в лв. (без ДДС) деб. 2.5 см. - 4 м. 150.00 лв./куб.м. деб. 2.5 см. - 4 м. II-ро качество 100.00 лв./куб.м. Г р е д и Размери Цена в лв. (без ДДС) кофражни 5/10; 8/8; 8/10; 10/10 см. - дължина 4 м. 170.00 лв./куб.м. кофражни 12/10; 12/12; 12/14; 14/14; 14/16; 15/15 см. - дължина 4 м. 180.00 лв./куб.м. чисти 10/10 см. - дължина 4 м. 200.00 лв./куб.м. Д р у г и Наименование Цена в лв. (без ДДС) Екопелети 250.00 лв./тон Екобрикети - карбонизирани 800.00 лв./тон Дървени въглища /дъбови и букови/ 800.00 лв./тон            www.daris-ood.hit.bg